Angående Covid-19

Feldenkrais Skolan hålls stängd 11/3 - 1/5 2020. 

All rehabilitering och undervisning är inställd.
Jag finns tillgänglig på telefon 070 655 04 70  eller via appen Memotus för rådgivning.

SMS och e-post uppfyller inte kraven enligt GDPR och patientdatalagen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 mm. PDF [+]

Mer information här: Länk[+]

Personlig utveckling

den . Träffar: 7244

Självfallet behöver du inte vara i behov av sjukvårdande behandling för att åtnjuta lektioner i funktionell integrering (FI).

Den unika ordlösa dialogen som är FI's kännetecken förmedlar information som är helt anpassad efter dina frågor och är oftast förenade med en insikt som kan överbrygga eller sammanfatta utforskandet i gruppsituationen. Ett komplement är ofta att rekommendera. Dessa lektioner täcks inte av sjukförsäkringen. Kontakta med din fråga för prisuppgift.

 

fiskar av konstnär Håkan Dahlström

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais