ATM under pandemin

den . Träffar: 30

ATM undervisning höstterminen 2020

Nya ATM på distans

ATM undervisningen avbröts i mars - 20 på grund av pandemin.

I maj - 20 flyttades de fria inspelningarna över till svenska ATM podden, öppen för prenumeration för nybörjare såväl som mer erfarna utövare.

Under våren har jag gradvis tagit till mig idén att undervisa ATM via Zoom. Den undervisningen beräknas komma i gång under första halvan av augusti.

Tags: ATM Biologisk hållning Feldenkraisteori Eva Laser

blommor

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais