Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2016

den . Träffar: 7034

Tema:  Noggrann läsning av den praktiska delen av boken Medvetenhet genom rörelse (gröna boken)

Denna termin är inte alla lektioner publicerade av olika skäl.

Inleder första lektionen med ett samtal kring "Parasitiska rörelser & immunitet" som diskuteras i lektion 3. Det finns en artikel, Fulländning av förmågan, en teori som kan omsättas i praktiken, under meny Fortbildning som sammanfattar de handouts jag kommer att använda under terminen.Se Länk [+] 
Artikeln är både elementär & avancerad och är avsedd för alla intresserade oavsett bakgrund proffeisonela eller amatörer.

1) Ej inspelad Tema: Genomgång av Lektion 3 i boken Medvetenhet genom rörelse.

2) Ej inspelad Tema: Ytterligare genomgång av Lektion 3 i boken Medvetenhet genom rörelse

3) 160128 Position: Ryggläge Tema: Fingerlek Länk[+]

4) 160204 Position: Ryggläge Tema: AY # 229 diagonaler& parall el. knä-armbåge; Mjuknar revben&möjliggör andning   Länk[+]

5) 160211 Position: Sidläge vänster Tema: Nära Skuldra och bäcken Länk[+]

6) 160218 Position: Ryggläge Tema: Kut&svank Länk[+] Introduktion till lektion 6 i gröna boken

7) 160225 Position: Ryggläge Tema: forts fr ID 160218 lektion 6, Identifiering av stödpunkter i bäckenet Länk[+]

8) 160310 Position:Sittande stol & ryggläge Tema: Lektion 6 fyra klockslag på stol & golv Länk[+]

9) Ej inspelad Tema: Lektion 6 med korsade ben

10) 160324 Position: Rygg & sidläge höger Tema: Ögonen leder resten Länk[+]

11) 160407 Position: Rygg & sidläge vänster Tema. Ögonen leder resten forts. Länk[+]

12) vecka 14 -18 är inte publicerade

13) 160512 Position: Fyrfota & ryggläge Tema: Stöd i skelettet Länk[+]

14) 160519 Position: Ryggläge Tema: Stöd via fotsulan & handflatan Länk[+]

15) 160526 Position: Ryggläge Tema: Ett labyrintspel i dig själv Länk[+]

16) vecka  23 är inte publicerad

Tags: ATM SoundCloud

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl