Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2014

den . Träffar: 8096

17 lektioner  är publicerade

1/ 140821 Position: Ryggläge Tema: Introduktion till feldenkraismetoden i grupp (ATM) & ht 14     Länk[+]

2/ 140828 Position: Ryggläge Tema: Böjning framåt i ryggläge; variation på övning III i gröna boken      Länk[+]

3/ 140830 Position: Ryggläge med intro & avslut sittande på Stol Tema: Böjning framåt i ryggläge (längre lektion) Länk[+]

4/ 140905 Position: Rörlig Tema: Rulla upp till sittande via armbågen Alexander Yanai #3 Länk[+]

5/ 140911 Position: Varierande Tema: Fyrpunktstöd (armbågar) med hängande huvud Länk[+]

6/ 140918 Position: Fyrfota Tema: Stöd på händer & knän i rörlig variation Länk[+]

7/ 141002 Position: Magläge Tema: Variation på övning III Länk[+]

8/ 141008 Position: Magläge Tema: Forts. övning III Länk[+]

9/ 141022 Position: Magläge Tema:Maskning Länk[+]

10/ 141106 Position: Ryggläge Tema: Andningskapacitet Länk[+]

11/ 141111 Position: Rygg & magläge Tema: Att nå hälen Länk[+]

12/ 141120 Position: Ryggläge Tema: Variation på Alexander Yanai # 124 Den dominanta handen Länk[+]

13/ 141204 Position: Sidläge vänster Tema: Stabilitet i höger framben Länk[+]

14/ 141209 Position: Sidläge höger & magläge Tema: Rörlighet i vänster framben Länk[+]

16/ 141217 Position:Sittande och ryggläge Tema. Att nå golvet Länk[+]

Tags: ATM SoundCloud

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl