Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2014

den . Träffar: 9963

 28 lektioner är publicerade varav 5 stycken är längre, inspelade en helg med paus

1) 140109 Position: Rygg & magläge Tema: Alexander Yanai # 172 Hindra andningen Länk[+]

Lektionen är en tolkning av en lektion av Dr. Feldenkrais från hans 30-åriga undervisning på Alexander Yanaigatan i Tel Aviv. Lektionen är inspelad i dialog med vana utövare. Utforskandet är personligt och en del elever får en stor förändring av sitt sätt att andas efter bara en lektion. För andra är den en pusselbit i ett längre utforskande. Insikterna från en lektion som denna är användbar i alla lektioner  - och i livet som sådant.

2) 140111 Position: Varierande Tema: Introduktion till stående (övning I) samt AY # 172 Hindra andningen. (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. Flera nya elever allmän orientering första halvtimmen. Efter paus liknande lektion som 9/1.

3) 140116 Position: Ryggläge Tema: AY# 380 trampdynor och svängning Länk[+]

Tre lektioner med liknade tema som tydligt visar på hur neuroplasticitet används i feldenkraislektioner. Komplexiteten byggs på allteftersom.

4) 140123 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY# 381 högra & vänstra trampdynorna. Länk[+]

5) 140130 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY # 382 fortsättning trampdynorna. Länk[+]

6) 140206 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY # 383 trampdynor med böjt knä Länk[+]

7) 140201Position: Alternerande sidlägen Tema:  trampdynor och svängningar (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. variation på AY#380, 381 & 382

8) 140218 Position: Ryggläge Tema: Variation på lektion 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

Med övning 3 syftas lektion i boken Medvetenhet Genom Rörelse av M.Feldenkrais. Mer information om innehållet övningarna i den finner du här Länk[+]

9) 140222 Position: Magläge Tema: Variation på lektion 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

10) 140227 Position: Rygg & magläge Tema: Variation på övning 3 Några elementära egenskaper hos rörelser (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. Den tar upp de två föregående veckolektionerna dvs. 12 & 18/2

11) 140306 Position: Magläge Tema: Variation på övning 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

12) 140313 Position: Rygg & sidlägen Tema: Armarna över huvudet Länk[+]

13) 140315 Position Rörligt ryggläge Tema: Armarna utsträckta mot rummet Länk[+]

14) 140320 Position: Rörligt ryggläge   Tema: AY# 128 benet på andra sidan rulla & lyft huvudet Länk[+]

15) 140327 Position: Ryggläge Tema: Variation på klocklektion, lektion 6 i gröna boken, AY# 77 Länk[+]

16) 140403 Position: Ryggläge Tema: Knutar i grenen AY # 346 (Utpräglad visualiseringslektion) Länk[+]

17) 140408 Position: Ryggläge & fyrfota Tema: Flera urtavlor i bålen Länk[+]

18) 140424 Position: Sittande på stol före & efter annars ryggläge samt fyrfota Tema: Sträckning i länd - böjning i höft Länk[+]

19) 140426 Position: Sittande på stol före & efter annars ryggläge samt fyrfota Tema Sträckning i länd - böjning i höft Länk[+]

20) 140506 Position:Stående Tema: Utforskande av att stå & att gå nr 1 Länk[+]

21) 140508 Position:Stående Tema: Utforskande av att stå & att gå nr 2 Länk[+]

22) 140515 Tema: Lektion kring balans på ett ben Länk[+]

23) 140521 Position: Sidläge (Ena sidan som föreställning i fantasin) Tema: att stå på ett ben Länk[+]

24) 140604 Position: Sidsittande Tema: Variation på lektion 10 i ATMboken; Ögonen organiserar kroppsrörelserna Länk[+]

25) 140605 Position: Ryggläge & fyrfota Tema: Utforskande av käke, tänder & tunga Länk[+]

26) 140611 Position: Ryggläge Tema: Variation På lektion 5 i ATMboken ; Koordinering Av Böj- Och Sträckmusklerna Länk[+]

27) 140612 Position: Varierande Tema: variation på lektion 10 i ATMboken; ögonen organiserar kroppsrörelserna. Länk[+]

28) 140619 Position:Ryggläge Tema: övertäckta ögon AY # 10 Länk[+]

Tags: ATM SoundCloud

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl