Tid och mått

den . Träffar: 8465

Processerna jag arbetar med rör sig över många olika tider.

De omspänner inte bara min egen tid utan även mina patienters & elevers tid. Något har hänt eller något händer inte. Ett trauma har inträffat. En förväntad läkning sker inte. Vi träffas under 50 - 60 minuter. Ofta samma tid varje dag under en period.

Sedan ett uppehåll. Under lektionen sker något. I uppehållet mellan lektionerna sker något annat. En del möten går fort, andra långsamt. Processerna kräver en annan tidräkning än den samhället utanför har. Många undrar hur fort det går. De är ovana av process som sådan eller resandet som jag ibland kallar det. För en del är det kanske första gången de gör det som vuxna, så nära en färdledare som jag kan tyckas vara. Och samtidigt måste jag förklara att egentligen gör de resan själva. De bestämmer mycket mer än vad de tror att de gör. I det ligger att ta sig ett ansvar och skapa en medvetenhet kring den fria viljan och hur de reser....

Läs mer i reflektionen från 10 maj 2005 [PDF]+

Tags: Reflektioner