Av och med Moshe Feldenkrais

den . Träffar: 9704

Här finns dokument , länkar eller utdrag till publikationer av och med Moshe Feldenkrais. Under åren har jag samlat ett större arkiv av dokument av, med & om feldenkrais. I denna meny texter kring Moshe Feldenkrais själv.

Mind and Body  

Learn to Learn [+]Länk

Moshe Feldenkrais har skrivit en vägledning om hur man bör gå tillväga för att få ut det mesta möjliga av lektionerna man utför i grupp eller hemma. Den finns utgiven av Feldenkrais Resources.

Image, Movement, and Actor: Restoration of Potentiality [+]Länk

En intervju med M. Feldenkrais från 1965 där han argumenterar för onödan att skilja på body/mind eller självbild mer än möjligen språkligt. Den är även publicerad i boken Embodied Wisdom ,the collected papers of Moshe Feldenkrais. Länken går till Feldnets hemsida. Där finns mer att läsa.

Walking Uppright (English) [+]PDF

Der aufrechte gang (Deutsch) [+]PDF

På flera ställen i somatik.se skriver jag om boken Medvetenhet Genom Rörelse eller Förädla Förmågan som anspelar på dess första titel. Bokens första översättning till tyska gjordes av Franz Wurm som studerade med Dr Feldenkrais i Tel Aviv. Han valde titeln Der Aufrechte Gang – den upprätta gången. Friedhelm Kemp, tysk skriftställare och översättare recenserade boken och metoden i Neue Zurcher Zeitung 19/1 -69. I denna pdf finns förutom recensionen ett brev från Dr Feldenkrais till Kemp med anledning av artikeln samt ytterligare ett föredrag av Kemp ”Let’s get things right”, ”Warum nicht das richtige” från 1995. Välskrivet.

What has your history been in the martial arts? [+]Länk

Här är en intervju och samtal med Dr Feldenkrais hur han började och utvecklade självförvarsmetoder (krav maga) i Tel Aviv på tjugotalet och hur det kom sig att han senare öppnande den första judodojon under sin vistelse i Paris på trettiotalet. En dojo där bland andra makarna Julie Curie tränade. Dennis Leri m.fl. intervjuar Moshe Feldenkrais om budo. Även med i boken Embodied Wisdom the collected papers of Moshe Feldenkrais.

 

Moshe Feldenkrais gave half a professional training in Amherst USA in the summers 1980-81.

Then he fell ill and never returned to teaching again. The training was filmed. It has became iconized. In small bits and pieces is the waste knowledge shared with the public eye. 

Listen to Moshe Feldenkrais on important subjects that you will meet over and over again when you study his legacy.

On learning, compulsion and choice Link[+]

Befriending oneself Link[+]

Be aware when learning Link[+]

Feldenkrais practice and scientific knowledge Link[+]

Work skillfully, not hard when learning Link[+]

Learned skills can be done in many ways Link[+]

Involve your entire being Link[+]

Working on and tending one side to improve ability Länk[+]

 

Alexander Yanai 

Feldenkrais teacher have access to the Alexander material. It is a myriad of information. This is my working sheet. Länk [+]

Tags: Moshe Feldenkrais Neuroplasticitet

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais