ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2017

den . Träffar: 2547

Tema: Självbilder och kroppsscheman

"Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.

Dessa förändringar är de som kräver skillnader i en viss handling när den utförs av var och en (t.ex. skillnader i handstil, i uttal osv.) " M.F 1967

Inspelade lektioner: 

1) ID 170817 Länk tema: höftleder/bäcken

2) ID 170824 Länk tema: höftleder/bäcken

3) ID 170831 Länk tema: höftleder/bäcken

4) ID 170907 Länk tema: hänga i arm och nå med papprulle i handen

5) ID 170913 Länk tema: AY #13 bakdel

6) ID 170928 Länk tema. fortsättning på stol

7) ID 171005 Länk tema: nyckelben

8) ID 171012 Länk tema: AY#124 den dominanta handen se även ID 14 11 20

9) ID 171102 Länk tema: huvudet i fönstret

10) ID 171109 Länk tema: lektion 8 MasterMoves Den 7:e halskotan

11) ID 171116 Länk tema: orientering av huvudet i rummet

12) ID 171123 Länk tema: "..gör kronan på hans hjässa lätt.."

13) ID 1711 30 Länk tema: variation övning 10 i ATM-boken

14) ID 171207 Länk

15)

Tags: ATM SoundCloud ATM terminsvis Spotify iTunes