Verksamheten under pandemin

den . Träffar: 1997

Feldenkrais Skolans verksamhet på Lostigen öppnar 16/6 - 21

Uppdatering 10/6 2021

Till patienter och elever,

Efter att ha fått vaccinationsskydd öppnar jag åter rehabiliteringsverksamheten.

Alla regler kring Corona gäller fortfarande. Det betyder hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom osv. Ingen avgift tas ut vid återbud i dessa fall.

Jag använder munskydd och ser gärna att du också har det, det finns på plats. I en behandlingssituation blir frågan om avstånd annorlunda - vi kommer gemensamt överens kring det. 

ATM undervisningen fortsätter via Zoom i alla fall fram till midsommar. 

Vänliga hälsningar
Eva Laser

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 mm publicerade 200401 PDF[+]

Tvätta händerna!Memotus icon 1000px wide     

 

Känner du stark oro inför pandemin? Det finns ett nätbaserat behandlingsprogram via Region Stockholm PDF[+]        

 

Vi kan definiera hälsa utifrån hur snabbt och skickligt en individ kan återhämta sig och/eller anpassa sig till nya situationer i  sin omgivning.
Det betyder ett medvetet förhållningssätt som måste hållas vid liv och ständigt vidmakthålls – kontinuerligt.

 

 

Tags: Information