Verksamheten under pandemin

den . Träffar: 664

Feldenkrais Skolans verksamhet på Lostigen är fortsatt stängd
t o m 12/3 -21

Uppdatering 18/2 2021

Till patienter och elever,

Det är fortsatt allvarligt smittoläge och jag har beslutat att avvakta med att öppna Lostigen för besök t o m 12/3 -21. Då passerar vi första året i denna tidräkning

Mitt avtal inom den nationella taxan tillåter inte vård via Zoom utan kontakten och processerna får stöttas via telefon mot en blygsam ersättning från regionen.

Delta gärna i min hälsovårdsverksamheten med ATM undervisning via Zoom två gånger per vecka 
En tidig onsdagskväll och en torsdagsförmiddag. 

Vänliga hälsningar
Eva Laser

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 mm publicerade 200401 PDF[+]

Tvätta händerna!Memotus icon 1000px wide     

 

Känner du stark oro inför pandemin? Det finns ett nätbaserat behandlingsprogram via Region Stockholm PDF[+]        

 

Vi kan definiera hälsa utifrån hur snabbt och skickligt en individ kan återhämta sig och/eller anpassa sig till nya situationer i  sin omgivning.
Det betyder ett medvetet förhållningssätt som måste hållas vid liv och ständigt vidmakthålls – kontinuerligt.

 

 

Tags: Information