Jag heter Eva Laser

den . Träffar: 21286

Sedan 1975 är jag legitimerad sjukgymnast, 1982 blev jag specialiserad inom primärvård, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. 
Det blir snart 45 år som verksam inom rehabilitering och förebyggande hälsovård.

Eva porträtt

Jag är uppvuxen i Råsunda, Solna. Mina gymnasieår gick jag på en naturvetenskaplig linje i Whitlockska Samskolan i Stockholm. Efter studenten tillbringade jag ett år i Jerusalem och fick erfarenheten av att bo i ett samhälle helt olikt det svenska och med en annan kultur och ett annat språk. Flera av den nyanländes integrationsfrågor har jag upplevt inklusive svårigheten att lära ett verkligt främmande språk. Efter året i Jerusalem gick jag en treårig utbildning i Physical Therapy med inriktning primärvård och medicinsk rehabilitering vid Wingate Institutet beläget några mil norr om Tel Aviv, Israel.

Efter 7 år i Israel återvände jag till Stockholm 1978. Detta var under den svenska primärvårdens uppbyggnad och jag fick en anställning som distriktsjukgymnast vid Liljeholmens vårdcentral och kom tidigt att specialisera mig med en påbyggnadsutbildning inom primärvård. Ett intresseområde var mödravård med omhändertagande av gravida kvinnor och deras lite speciella problematik under havandeskapet.


Efter föräldraledighet med mitt andra barn fick jag 1985 en anställning vid Kista företagshälsovård. Andra hälften av 80 talet var företagshälsovårdens guldålder med visioner om förebyggande hälsovård. Mitt nya kompetensområde blev ergonomi och då speciellt dataarbetsplatser, det vill säga den stillasittande människans problematik i kombination med det nya, datorer. Jag intresserade mig för arbetsplatsens utformning och gjorde ett examensarbete med biomekanisk analys av vådan av att arbeta med huvudet böjt över bordet. Det är som vi alla vet en avgörande skillnad att hålla huvudet upprätt eller hänga med huvudet en hel arbetsdag. Men det ska även kunna härledas i siffror och analys. Förnuft räcker inte alltid.


Redan under studietiden i Tel Aviv kom jag i kontakt med feldenkraismetoden i form av öppna grupper på Alexander Yanai gatan i norra Tel Aviv. Jag gick regelbundet i ATM grupper under några år, blev tidigt influerad i min professionella identitet men hade ingen närmare kontakt med själva professionen feldenkraispedagog. Det var först 1988 som jag av en tillfällighet fick veta att en professionell utbildning till feldenkraispedagog skulle starta i Stockholm i regi av Svenska Feldenkrais Föreningen. Fascinationen av det jag mött och lärt på Alexander Yanai gjorde att jag intuitivt sökte mig till Moshe Feldenkrais assistent Yochanan Rywerants undervisning här i Stockholm.


Det jag mötte var utifrån ett behandlande sjukgymnast perspektiv omvälvande. Nog hade jag lärt flera sjukgymnasttekniker med det Rywerant demonstrerade med en enkel lekfullhet av att lära och förmedla med "teaching by handling" var i en klass helt för sig. Grundutbildningen spände över en fyraårsperiod med intensiva perioder av undervisning och längre perioder av självstudier och praktik. Tänkandet var inte alls främmande, detta med en etisk helhetssyn på människan och ett utforskande ifrågasättande sinne allt vilande på gedigen teoretisk och vetenskaplig grund. Det lågmälda icke korrigerande förhållningssättet var olikt ergonomins beskäftighet. Visa på möjligheter javisst! med lämna stort utrymme för individens egenansvar och process. Under flera år var jag vilsen innan teknik och praktisk yrkesskicklighet satt.


Rywerant kom till Stockholm under en 10 års period och jag var alltid där. Han delgav oss i rikt mått av de mer övergripande meta-tänkandet för att utforma en profession i vardande. När Rywerant av hälsoskäl inte längre reste fortsatte jag att besöka honom i Tel Aviv fram till hans död 2010. Det var en ynnest att följa en master så länge och se hur han gång på gång förenklade det svåra till något subtilt och genomgripande.
Det var svårt att kombinera feldenkrais och företagshälsovård och 1991 startade jag en blygsam privat mottagning. Försäkringskassan satsade på arbetslivsinriktad rehabilitering och jag fick klienter. Men det var inte tillräckligt så efter många uppvaktningar till landstinget erhöll jag en etablering 1998 för att integrera feldenkrais med sjukgymnastik och medicinsk rehabilitering. Det har utvecklats till det som idag är Feldenkrais Skolan.

Sedan våren 2015 handleder jag feldenkraispedagoger i ett kontinuerlig fortbildning i seminarieform 

 

"Det huvudsakliga är inte övning i det man redan vet, utan att upptäcka okända nya reaktioner i sig själv och genom detta lära sig ett bättre och mer behagligt sätt att agera."
Moshe Feldenkrais

 

 

Tags: Eva Laser

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais