Covid-19

den . Träffar: 398

Verksamheten är stängd
11/3 -1/5 2020

Uppdatering 26/3 -20

Till patienter och elever,

Från dag till dag kommer nya restriktioner i vårt samhälle med anledningen av Coronaviruset. Utifrån detta är min stängning förlängd till och med fredagen 1/5 –20.

Detta gäller rehabverksamheten såväl som ATM undervisningen.

Om du känner dig osäker på hur du ska öva, behöver råd eller vill ha kontakt är du välkommen
att ringa 070 655 04 70  eller använda appen Memotus istället för SMS och e-post
(som inte uppfyller säkerhetskraven  enligt GDPR och patientlagen)


Tveka inte att använda dig av den möjligheten och jag lämnar det till dig att ta kontakten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 mm publicerade 200401 PDF[+]

Tvätta händerna!Memotus icon 1000px wide              

 

Precis som vid skolor och universitet hänvisar jag till eget lärande. Jag har ett  stort digitalt material till förfogande. 

Min hemsida för eget lärande börjar här:

http://bit.ly/egetlarande 

 

Här är den uppdaterade sammanställningen av de 203 publicerade lektionerna

http://bit.ly/registermars20 

Ytterligare länkar:

somatik.se: http://bit.ly/ATMterminsvis

SoundCloud: http://bit.ly/soundcloudfeldenkrais

ITunes: http://bit.ly/ATMLaser

Spotify: http://bit.ly/spotifylaser

somatik.se: http://bit.ly/förslagpåATM

Ekonomiskt stöd:

https://www.somatik.se/undervisning/stoed-foer-atm-poddar 

 

Använd hemsidan för mer information när undervisningen planeras att återupptas. Jag kommer så småningom och kontakta var och en för bokning av nya tider.

Vänliga hälsningar
Eva Laser

 

Vi kan definiera hälsa utifrån hur snabbt och skickligt en individ kan återhämta sig och anpassa sig till nya situationer i  omgivningen.

Det betyder ett medvetet förhållningssätt som måste hållas vid liv och ständigt vidmakthålls – utan uppehåll.

 

Tags: Information