Spegel spegel i hjärnan där

den . Träffar: 7418

Att lära sig genom härmning

är en självklarhet. Samtidigt förespråkar jag ett annat förhållningssätt under mina ATM-lektioner. Känn efter själv. Förnim det sensoriskt. Jag vet inte vad som är bra för dig...osv. Det är inte så att jag inte tycker speglingen är verksam men det är vardag, inte det särskilda som krävs för att ändra en väl invand biologisk hållning.

Rönen inom den neurovetenskapliga forskningen gällande spegelneuroner intresserar feldenkraispedagoger i all synnerhet. Forskningsspråket ligger glädjande nära de formuleringar som feldenkraismetoden vilar i. Samtal om lärandet är inte bara den pedagogiska mellanmänskliga rollen, utan även ett mer konkret neurofysiologiskt förlopp.

läs mer [+]PDF

Tags: Reflektioner