Sammanställning av publicerade ATMlektioner på SoundCloud

den . Träffar: 7567

Denna sammanställning är publicerad 181219PDF[+]    

Länken till lektionen på Sound Cloud finner du under respektive termin från hösten 2013 till och med hösten 2018

Du kan även använda sökfunktionen upp till höger på sidan. Sök efter önskat tema eller position och använd ATM i sökningen för komma rätt.

Lektionerna under veckan är ca 45 - 50 minuter.  Du kan göra lektionerna fristående eller i turordning. Du kan konsekvent byta ut höger mot vänster och vice versa. Det är inte meningen att du ska byta sida innan du blir instruerad att göra detta. Det påverkar resultatet. Det finns en avsikt att skapa kontrast & skillnad mellan människans två sidor (hjärnhalvor)

Denna färg betyder en rekommenderad första lektion.

Denna färg refererar till ATM boken Medvetenhet genom Rörelse där allt beskrivs… Den innehåller modellektioner nr I – XII. För en översikt av övningarna i gröna boken se här Länk[+]

AY är en förkortning av det omfattande Alexander Yanai materialet med inspelade lektioner av Moshe Feldenkrais från 50-70 talet. Min tolkning av dessa lektioner benämns i listan med AY# nr

Denna färg betyder en längre lektion med paus inspelade ht 13 – vt14 

 

 

Tags: ATM SoundCloud