Organiskt lärande

den . Träffar: 8006

sker i grunden långsamt

och är egentligen oberört av någon yttre bedömning, det vill säga om resultaten är bra eller dåliga. Inte heller har det något uppenbart syfte eller mål. Lärandet vägleds bara av känslan av tillfredsställelse över att varje försök känns mindre klumpigt när man undviker ett tidigare, mindre fel som har känts obehagligt eller svårt. Det sker av en medfödd inneboende drivkraft och nyfikenhet. Medfödd men ofta avstannad.

Tags: Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais