Angränsande läsning kring feldenkraispedagogik

den . Träffar: 8241

Detta är en meny med studier i områden som gränsar till eller ingår i feldenkraispedagogiken 

Den vänder sig till alla utövare & nyfikna som är intresserade av feldenkrais 

Det tar tid, lång tid, att tillägna sig en något sånär förståelse av den komplexitet som "mind&brain" har utvecklats till sedan livets uppkomst för att matcha en värld underställd gravitationen. Feldenkraismetoden  berör denna komplexitet i sin utformning och studeras & lärs ut genom approximationer eller närmande.

ATM lektioner i sin tur lärs ut med en kombination av instruktioner, information, berättelser och små miniföredrag i syfte att komplettera själva utforskandet & lärandet mot ökad skicklighet och kontroll.

I det enorma material som finns publicerat från Moshe Feldenkrais intellektuella arv i form av inspelningar av lektioner över årtionde i audio & DVD är det uppenbart att han pratar och undervisar kring mer än rörelser.

FI lektioner är i grunden tyst eller icke verbal kommunikation som går förbi både språkets begränsningar och elevens vanemässiga organisation och adresserar nya möjligheter under devisen. Visste du det här? Att det också är möjligt?

I den utbildningstradition som Yochanan Rywerant utvecklade och som jag följde under en tjugo års period (1988-2009) sattes detta i system som en sätt att utbilda pedagoger till ett yrke i vardande. Det kom att kallas meta meta. Och det lärs i grunden ut i dialog och i möten.

Under en period i slutet på 00-talet hade jag regelbunden undervisning för kollegor i Meta- meta- feldenkrais. För betydelsen av begreppet meta se Länk[+]

Jag har utvecklat en fortbildningsverksamhet för andra feldenkraispedagoger i form av seminarier.  Under åren 2015 - 2020 har jag hållit 15 seminarier.

Det är brukligt inom feldenkrais att inte upprepa utan förnya och poängtera det färska i varje undervisningssituation. Undervisning är i högsta grad en levande process. Seminarieverksamheten är inget undantag, den utvecklas i process med deltagarna.

I maj 2020 har jag öppnat en ny funktion på hemsidan, en prenumeration som jag kallar svenska ATM podden där jag lär ut och kommenterar hur man använder sig av inspelade ATM för att lära i hemmiljö.

Tags: Feldenkraisteori

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais