Manipulering Orientering Timing

den . Träffar: 7497

Att lära sig lära - igen

innebär även att förstå vad denna form av medvetenhet kräver av oss. I det vakna tillståndet, när vi agerar och handlar använder vi oss av manipuleringar - vi gör & skapar. Vi orienterar oss var vi är, rent kroppsligt och vart vi är på väg. Och vi har en timing, det är ett skeende i tid.

Om detta handlar denna reflektion.

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Reflektioner