MF's vetenskapliga referenser

den . Träffar: 4166

Kroppen och Moget Beteende:
en Studie om Ångest, Sexualitet, Gravitation och Lärande

gavs ut på svenska 2010 av BookLund. Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening, ord för ord. Långsamt. Vi sökte balans mellan god svenska och en strävan att vara nära originaltexten.

Jag fick även tillfälle att skriva ett kort svenskt förord Länk[+]

Boken skrevs efter freden 1945, i ett London som hämtade sig från andra världskrigets fasor då överlevnad och överlevnadsstrategier inte var några tomma ord. Det är även en bok full med vetenskapliga hänvisningar. Vårt sätt att inhämta information har drastiskt förändrats i och med internet och sökmotorer. Det är därför glädjande att det med lite sökvana går att finna det mesta som MF hänvisar till i boken som relevant forskning och meta-kunskap till hans teorier och metod.

 

 

Tags: Feldenkraisteori Emotioner Gravitationen Moshe Feldenkrais