Behöver du rehabilitering?

- för att få en mer funktionell hållning och klara av ditt arbete?

Arbetsförmåga innebär att kunna sitta, stå & gå. Och sova bra.

Livsförmåga innebär ungefär detsamma...

läs mer

Vill du lära dig lära - igen?

ATM undervisning i grupp ger många möjligheter.

När du vet hur det går till blir du självförsörjande på ett livslångt lärande.

läs mer

 

Sambandet mellan emotionell och motorisk kontroll

Temat för hösten 2019 är: (klicka!)
Utforskande av sambandet mellan emotionell & motorisk kontroll
utifrån ett feldenkraisperspektiv

Inbjudan till ATM undervisning i grupp  PDF[+] 

 

 

 

Nu kan du lyssna och lära även på Spotify Länk[+]

 

Balansera mera

Socialstyrelsens höstkampanj att förhindra fallolyckor pågår
vecka 40, 30 september till 6 oktober

Att förhindra fallolyckor bland äldre (7 minuter och 38 sekunder) - Socialstyrelsen from Socialstyrelsen on Vimeo.

Nyutgåva av TEO i pocket!

 

The Elusive Obvious or Basic Feldenkrais från 1981 nu i pocket Länk[+]

Introduktion av Norman Doidge

Om boken på  somatik.se

 

två hjärnhalvor - en intressant intervju.

Manuskriptet till intervjun Länk[+]

ATMfeldenkrais@evalaser

Liveinspelningar av undervisningen i grupp publiceras regelbundet på SoundCloud. En del av dessa lektioner finns även på iTunes.

Det finns knappt 200 publicerade lektioner, organiserade terminsvis från hösten 2013 till och med våren 2019.

En undermeny är ägnat detta!

Här är några förslag på ATM lektioner  som kan fungera som introduktion till att feldenkraisa.

En inspelning ersätter inte levande undervisning i dialog mellan pedagog & elever. Men det är ett värdefullt komplement.

 

eller Awareness Through Movement (ATM)
eller Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

Medvetenhet Genom Rörelse är namnet på grundboken i feldenkraisövningar.

Boken har en annan titel på hebreiska; Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken, Den publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstonde ha den som komplement.

 

 

 

 

 

 

 

När boken först publicerades 1967 var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material och lektioner till eleverna på Alexander Yanai. Mycket i feldenkrais är relaterat till undervisningsplatser. AY hänvisar till en gata i norra Tel Aviv där Moshe Feldenkrais (M.F.) undervisade.

I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar M.F. om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

Boken är kursbok på Feldenkrais Skolan och studier av boken i kombination med pedagogisk handledning främjar en effektivare och mer meningsfull process. Boken är en lärobok och ett stycke kan behöva läsas både en och två gånger.

M.F. började undervisa grupper i Tel Aviv från tidigt 50-tal. Yochanan Rywerant, min lärare, började 1952. Det är för mig ett lätt årtal, det är mitt födelseår. Det var i huvudsak från dessa grupper de tretton som deltog i den första pedagogutbildningen i Tel Aviv (1969 -1971) rekryterades. De hade då lång erfarenhet av utforskande och egna processer.
De är; Ruth Alon, Dr. Bracha, Schlomo Efrat, Myriam Pfeffer, Devora Hisdal, Bruria Milo, Yochanan Rywerant, Chava Shelhav, Alon Talmi, Eli Vadler, Gaby Yaron (två namn fattas)

Sheth Haim Levy har gjort en dokumentärfilm om de tretton; "A Story Through the Feldenkrais Method" (or the Members of the Group -13). Den finns i Feldenkrais Skolans bibliotek. Här ett utdrag på YouTube Länk[+]

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968. Franz Wurm som översatte boken hade själv gått en utbildning och var auktoriserad av M.F. att undervisa enbart i ATM. Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av M.F. se bifogade artiklar publicerade av Internationella Feldenkrais Federationen IFF

Walking Upright Länk[+] och Der Aufrechte Gang Länk[+]

Hugo Bergman, som nämns i korrespondensen, skrev ett förord till M.F.’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion av Emilé Coué från 1929. Förorden och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing Länk[+]

I en personlig dedikation i en av elevernas bok från tiden på Alexander Yanai påtalar M.F. vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av Rousseau. 

Boken är indelad i två avsnitt;

1/ Vi lystrar och vi gör eller vi uppfattar och vi handlar

2/ Vi genomför och förstår eller vi utforskar för att bli varse: tolv praktiska lektioner

Moshe Feldenkrais skriver före bokens förord en uppmaning som saknas i de engelska och svenska översättningarna. Han skriver;

”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.”

Därefter följer förordet med anslaget;

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”

Och senare

”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

Läs mer i del 1 första kapitlet om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå.

Moshe Feldenkrais har gjort en studioinspelning av övning 3 - 12 av bokens lektioner. Länk[+]   

 

Tags: Feldenkraisböcker

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Feldenkrais Skolan på Facebook  

Facebook används för löpande kontakter sedan 2010.
Du finner information och material för att stimulera din process.

Webbsidan växer och förnyas ständigt. 

Den är ett myller av information & kunskap om feldenkrais
Jag vågar påstå att det är en av de mer omfattande informationssidorna om feldenkrais i Sverige. Det får jag mig berättat. För att du ska få ut så mycket av sidan förelår jag att du använder sajtkartan. Där syns hela trädet och det finns länkar direkt.

Begrepp inom feldenkrais

är en samling förklaringar om allt möjligt som är bra att känna till. Här!

Artiklar som belyser det teoretiska bygget av feldenkraismetoden.

Undermenyn Fördjupning inom feldenkrais skapades i första hand för fortbildning av feldenkraispedagoger. Med tiden har artiklarna fyllts på och vänder sig till var och en som vill förstå mer om teori & vetenskapliga influenser kring feldenkraismetoden som sådan. 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer