Svenska ATM podden

Få tillgång till feldenkraisATM@evalaser & förklarande texter

Instruktioner hur du kan studera 220 inspelade ATM lektioner

Betala per vecka, månad eller halvår

Lär dig feldenkraismetodens teori & praktik

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Vårterminen 2021 börjar vecka 2

Rehabilitering under pandemin

UPPEHÅLL PGA NYA RESTRIKTIONER

Stängningen av mottagningen är förlängd fram till och med den 22 januari 2021 med anledning av det fortsatta allvarliga smittoläget. 

Under uppehållet hänvisas du till eget utforskande i hemmet. Se knapp nedan

Jag finns tillgänglig för samtal på 070 655 04 70. 

 

The Paradox of Unstable Stability

Moti Nativ is a master teacher of martial artists and a certified Feldenkrais Method practitioner and involved in developing methodology for teaching Martial Arts.

He has researched the early years of Moshe Feldenkrais and his main project is about the synergy of the martial arts and the Feldenkrais Method, and presents his project in advanced workshops worldwide. This is his introduction for this article;

“In my article The Paradox Of Unstable Stability I will try to integrate some basic physical/mechanical facts on balance and stability. I will do my best to write simply and concisely.  I will quote Moshe Feldenkrais' words on the subject, and his book Body & Mature Behavior (B&MB) will be my guideline. To this I will add from my personal experience, my insights as a researcher of these means and as a practical teacher for perfecting stability.

I hope this article will help you understand the subject and enable you to address the components of stability with more assurance when you are exploring the Feldenkrais Method.”

You can read the article in PDF[+] or view it below.

 

 

Click to view the full digital publication online
Read The Paradox Of Unstable Stability
Online Publishing from YUDU

Tags: Gravitationen Begrepp

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer