Hållningens biologiska aspekter enligt feldenkraismetoden

den . Träffar: 9092

Den biologiska hållningen

Människan är den levande varelse som har den mest instabila hållningen av de landgående djuren. Hon står på ett eller två ben, upprätt men inte rak. Hon använder ett ben i taget vid gång, löpning och hopp och är mer stabil med två stödpunkter i stående och vila. I sittande finns det fler stödpunkter. Hon kan snurra och vrida sig som ingen annan – tänk på en isprinsessa eller en simhoppare. Den upprätta stående hållningen är den neutrala positionen, en minsta gemensamma nämnare, som alltid måste passeras i händelseförloppet från en handling till den nästa.

Från liggande till gående passeras ett stående, från sittande till stående passeras ett stående och i varje steg finns det ett stående. Biologisk hållning definieras även som förmågan att röra sig i sex riktningar utan någon tvekan eller förberedelse. Enkelt uttryck att resa sig upp och böja sig ner, att röra sig framåt och bakåt och slutligen att vrida sig åt höger och åt vänster. Detta innebär en handlingsberedskap i nuet.

Tar vi tennisspelaren som exempel måste hen behärska hela spelplanens yta och en skicklighet att serva såväl som att springa mot nätet eller backa till baslinjen, att slå en forehand eller en backhand. Hen behöver även behärska motspelaren. I krigskonst och sportsammanhang är det självklart med en sådan handlingsberedskap. Varför inte så under flera omständigheter?

I en vidgad förståelse av den övergripande biologiska hållningen gäller förutom rörelseförmågan även försörjning med livsuppehållande funktioner, det vill säga föda och dryck, självbevarelsedriften med skydd mot faror och överlevnad samt fortplantningsförmågan.

I ett feldenkrais sammanhang avses alltså hållning något förmer än att stå rak uppsträckt, orörlig som en staty. I hållningen finns ett HUR som ligger till grund till allt vad en människa gör och åstadkommer, det vill säga ett förhållningssätt till livet. Att förflytta sig ja, men även att föra handen med mat till munnen och hålla i olika föremål. Smeka en kind eller kamma håret, sjunga en sång eller hantera verktyg… 

Sammanfattningsvis innebär en ändamålsenlig biologisk hållning att:

  1. Röra sig i sex riktningar utan förberedelse
  2. Upprätthållande (Maintanance)
  3. Självbevarelsedrift
  4. Fortplantning 

I boken The Elusive Obvious or Basic Feldenkrais ägnar Moshe Feldenkrais ett kapitel åt

BIOLOGICAL ASPECTS OF POSTURE

Han inleder bokens kapitel med en kort inledning och avslutar sedan med en sammanfattning. Han skriver i inledningen;

"Stability is nice. It also means difficulty to initiate movement as well as difficulty to be moved. A boxer on the ground is saved only by the rule not to be destroyed before he is unstable again. He will then be able to move to attack and move to avoid being knocked down again. Stability (when one is protected) increases the feeling of safety. Instability means risk but easy mobility. Both are biologically important. Becoming addicted to one of them makes one unsafe for lack of choice."

Och summerar kapitlet;

"When choice is reduced to only one movement or act without any alternatives, anxiety may be so great that we cannot even do the only possible movement. Put a ten-inch board on the floor and walk on it from one end to the other. Do so or just imagine yourself doing it visually or kinesthetically. Now, lift the board to about ten feet above the floor. Support it in the middle so that it is as rigid as the floor. Get on it and try to walk to the other end. Do so or imagine yourself doing it in the same way as indicated before. Feel or see how you produce the pattern of anxiety. Has anything to do with the pattern produced the fear of falling? Yet, some people have learned to walk over a precipice on a tree or on a beam. How would you set about doing that?"

Här är ett kortare utdrag från mellantexten;

"...We are not a static building and to restore the good functioning of a human being is a much more delicate matter, necessitating more fundamental knowledge of how we grow to function as we do, and greater information and insight to understand what the person himself does not. After all, he is a person like you and me. How is it that he is not conscious of the dynamics of his life, but rather sees himself as a kind of living machine that keeps on trying so long as there is vitality in it. In other words, his vitality is gone when he stops ticking.

This is really not an explanation. It seems quite obvious that life is not static. It is a process continuing in time from the beginning and moving forwards to a future without limit. Everybody probably knows that life is a process, but not everybody knows that static equilibrium is not applicable to a process. When a static structure is knocked down the structure stays down. A living body, however, moving or inert, shows unexpected modes of reacting to being knocked down. Systems made up of a great number of more elementary systems, or organisms made up of smaller living organisms are not thrown out of functioning just by being knocked about or down. They are ruled by laws that we have introduced or discovered. These laws govern large systems, living organisms, species, civilizations, and the like..."

Excerpts on biological posture,
lecture by Dr. Feldenkrais in Amherst Länk[+]

Sheryl Field on "To correct is incorrect"

 

 

 

Tags: Biologisk hållning

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais