Att transformera ett snett bäcken till en hel kvinna i rörelse

den . Träffar: 6088

I ett föredrag på sjukgymnast dagarna i april 1991 i Uppsala

valde jag att beskriva 6 lektioner med en kvinna samtidigt som jag försöker belysa feldenkraismetoden som sådan.

Under slutet av min utbildning till feldenkraispedagog i början av 90-talet kom jag i kontakt med en kvinna som beskrev sig själv i medicinska termer och att hon hade ett "snett bäcken". Jag kände väl igen denna besvärsbild från min yrkesverksamhet som primärvårdsgymnast och mitt arbete med kvinnor med ryggbesvär i samband med graviditet och förlossning. Moshe Feldenkrais erfarenheter från Judo där kontroll av bäckenet är förutsättningen för avancemang inom utövandet har lett till att en vidgad syn på bäckenets funktion blivit central i metoden.

Min erfarenhet är att många, ja till och med det stora flertalet elever, som jag möter har en nedsatt kontroll eller trygghet i just bäckenrörelserna och alla de många funktionella samband som är relaterade till detta. Eftersom jag träffar många kvinnor är det inte ovanligt att höra besvärshistorier som går tillbaka till barnafödande och sexualitet och inte sällan traumatiska upplevelser i samband därmed. Men även fot- och benskador från förr finns med i berättelserna som långsamt och gradvis rullas upp kring min brits. PDF[+]

 

Tags: Rehabilitering Biologisk hållning Debatt