Ett urval inspelade ATM lektioner

den . Träffar: 7922

Är du nyfiken på feldenkrais?

ATM lektioner är lättare att tillgodogöra sig med guidning via lyssnande än att läsa instruktioner.

I denna artikel har jag gjort ett urval lektioner från min live-undervisning.
Men sidan behöver uppdateras - lektioner efter mars 2017 finns inte med i urvalet. Det är resten av våren -17, ht -17, vt -18 och ht -18. 

Live-undervisning i feldenkrais innebär en överraskning och den är uppbyggd kring en knorr eller förtydligande mot slutet av lektionen. Elever kommer till lektionen och lägger sig ner på mattor på golvet utan att veta exakt vad som kommer att ske under de ca 45-50 minuter som lektionen varar. Eftersom det i grunden är ett lärande att lära kommer den att följa principerna för metoden och däri ligger tryggheten. Självklart är det något annat att vara i dialog med en pedagog än att vara utlämnad till ett inspelat material riktat mot de behov som uppstår i gruppen. Likväl går det att återupprepa och utforska även om det inte sker i realtid

Jag undervisar med vad jag skulle vilja kalla en röd tråd över terminerna. Lektionernas tema böljar fram och tillbaka och jag väljer nästa lektion utifrån hur den förra tagits emot eller om det är något särskilt jag vill klargöra. En termin blir då en helhet. Men varje lektion är även unik och kan studeras för sig. Här nedan har jag därför gjort ett urval som ”smakrov”

Lektionerna identifieras med ett ID som är år. månad & dag. Alla publicerade lektioner

I artikeln hur du övar med feldenkrais finns en kort teoretisk introduktion. Annars finns allt som är viktigt i boken Medvetenhet genom rörelse eller Förbättring av förmågan - En teori som kan omsättas i praktiken

1) ID 140821 är en lektion i ryggläge och har temat ”Introduktion till feldenkraismetoden i grupp ATM samt till höstterminen 2014.

Börja gärna där!

Lektionerna ID140824, ID 140824, ID 140830 & ID140905 är variationer på samma lektion och sedan utvecklar sig hela terminen utifrån hur deltagarnas processer behöver stimuleras.

2) ID 150820 ”Fotens förmåga mot underlaget” i varierande positioner är en tolkning av den ATM lektion som Moshe Feldenkrais demonstrerar feldenkraismetoden i boken Elusive Obvious.

Just en god och naturlig rörlighet och förmåga i foten är grundläggande för att gå & stå och förflytta sig. Oavsett i vilket sammanhang. Den lektionen inleder höstterminen 2015. ID 131127 ”Sensibla fötter är hjärnans utlöpare” eller ID 140506 ”Utforskande av att sitta & att gå I ” är alternativ.

3) Att axellederna och höftlederna är kulleder med 3D rörelseförmåga och inte gångjärn är grundläggande. ID 150115 ”kulleder” kort och gått är en kraftfull lektion och det du lär dig av lektionen finns det anledning att återkomma till ofta.

Självklart påverkar lektionen inte bara höfter & axlar utan hela dig. Alla lektioner adresserar hela människan.

4) ID 131010 ”Orientering av skuldran i rummet” är en lektion liggande på höger sida. Det är en skillnad i funktion på höger och på vänster axel för alla människor.  Lektion vänder sig till endast en axel och adresserar i första hand hela höger hjärnhalva. Den är både enkel och kraftfull på en gång.

Var noga med att ligga bekvämt och ha ett tillräcklig högt fast stöd under huvudet. Självfallet kan du göra hela lektionen tvärtom, där vänster blir höger.

Bara du är konsekvent för att skapa den nödvändiga kontrasten i den sensoriska varseblivningen och upplevelsen.

ID130928, ID131003 hör nära ihop. Detta är inledningen till höstterminen 2013.

ID 141120, ID 141204, ID 141209 & ID150917 är intressanta alternativ.

5) ID 150205 ”Handlek i ryggläge är en tolkning av en av Moshe Feldenkrais lektioner. Den är både lätt och effektiv om den utförs med nyfiken omsorg. Lektionen är omtyckt av musiker. ID160128 "Inflätade fingrar" är en liknande lektion.

6) Relationen mellan bäckenet och bröstkorgen är ständigt återkommande teman eftersom det är central för en människa. ID 140327 ”Variation på klocklektion” är en tolkning av Alexander Yanai materialet, nr 77,  med originalinspelningar av Moshe Feldenkrais på 60-70  talet

7) Vem har inte överansträngda ögon? Men ögonrörelser är så mycket mer, ja det är allt. Igen en lektion i ryggläge med mycket stillhet. Kanske med en filt? ID 140619Övertäckta ögon” berör de horisontella rörelserna med ögonen som är såväl läsandet av språk som svenska såväl som snabba ögonrörelser (REM) Var varsam och överansträng dig inte utan följ instruktionerna om "hur"

8) Vårterminen 2017 har fokus på andningsfunktionen. Lektionerna är ännu inte publicerade men ID 140109 "Hindra andningen" är en spännande och genomgripande lektion. Håller du på utandningen eller inandningen, med stor eller liten bröstkorg? Hela din hållning påverkas av hur du vant dig vid att göra andningsuppehållet. Du får en inblick i dina ångest & rädslomönster och kan hitta redskap för ökad kontroll.

9) Relationen med ett objekt är informativ där föremålet inte förändras nämnvärt. Golvet är ett objekt i relation till mig, subjektet, i lektionen. Pålitligt. Lektioner med pedagogiska redskap, leksaker!, är ofta roliga. Jag använder  rullar 1m x 15 cm i diameter. Eller blompinnar, käppar och pappersrullar från köket. Ihoprullade filtar och stabila plattor.

ID 131121 "Ryggläge på frigolitrulle" är en lektion värd att utforska. Fungerar som återställare och reducerar parasitiskt kvardröjande muskelaktivitet. Kan varieras i det oändliga. Kontakten mellan rulle och kotorna är speciell och informativ. ID131204 använder rullen i sidläge. ID131207 (lite längre lektion) i kombination med att stå i fyrfota, det vill säga motsatsen

10) Att resa sig från en stol är viktigt att kunna göra effektivt. Det är arbete i dess mest ursprunglige form. Representerar funktion och...hälsa. 

Hösten 2013 undervisade jag tre lektioner mer specifikt kring temat. ID 131031, ID 131107 & ID 131109 (lite längre lektion). De utförs utan skor, sittande lutad mot en stabil trästol så att ryggstödet blir kännbart i ryggen. Stödet gör att ryggmuskulaturen hämmas, aktiviteten riktas mot samordning av framsidan och höftböjningen. Om det vill sig är slutresultatet vägledande för hur en människa reser sig från sittande.

Fortsättning följer...

Tags: SoundCloud

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais