Vad är ATMfeldenkrais@evalaser?

den . Träffar: 7297

På molnet Sound Cloud publicerar jag regelbundet lektioner från undervisningen i grupp på Feldenkrais Skolan under namnet ATMfeldenkrais at evalaser. Det finns även möjlighet att lyssna via iTunes och Spotify. @evalaser är för övrigt mitt twitterkonto.

Det innebär att ATM delen av min undervisning är öppen, offentlig & tillgänglig. Länk[+]

Sedan 1991 undervisar jag flera ATM grupper i veckan. Under flera år har jag spelat in dessa lektioner. Från och med hösten 2013 publicerar jag i snitt en lektion i veckan på SoundCloud och det är nu möjligt att följa 9 terminers lektioner och processer. Tillgängligheten har ökat och även människor som jag aldrig varit i kontakt med utforskar mina lektioner. Det går även att streama mina podcasts via  iTunes och Spotify
Denna undersida är tillägnad den verksamheten.

I flera år har jag en eftermiddagsgrupp tisdag, en kvällsgrupp onsdag och två förmiddagsgrupper på torsdag. Vanligen har jag samma tema hela veckan men naturligtvis blir lektionerna lite olika, dels på grund av deltagarna - lektionen anpassas efter det som händer & sker i rummet - dels ökar min förståelse för lektionen i och med att jag ser hur den uppfattas. Detta komplexa som jag benämner biologisk hållning överraskar mig fortfarande. Jag undervisar två typer av lektioner. En typ är den lektion jag skapar själv utifrån en applikation av metodens principer och erfarenheten  från många års undervisning. Den andra är mer en direkt tolkning av Dr Feldenkrais lektioner som jag har både i text & inspelningar.

SoundCloud har grundligen effektiviserat min undervisning och mina elevers processer och rehabilitering. Det är ingen hemlighet att färdigheter kräver övning, mycket övning. Elever som kommer till individuella lektioner kan få en viss lektion som hem övningsuppgift. Det finns många inspelade lektioner från pedagoger världen över att tillgå men självklart kan jag mina egna bäst. Jag vet vad jag har velat förmedla och vad som en specifik lektion är ämnad att utforska.Samtidigt ska ett feldenkraisövande inte vara mekaniskt. Många tycker det är svårt att minans lektioner de deltagit i. Ibland blir det tydligare andra gången samma lektion utforskas. Osv. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns feldenkraisrörelser men det finns en konsekvens utifrån hur nervsystemet utvecklats och fungerar anpassat till gravitationen och omgivningen.

ATMLektionerna är ordnade terminsvis. ATM är en förkortning från det engelska AwarenessThroughMovement. De får namn av position, tema och datum då de spelats in. Att lektionerna namnges efter datum beror bland annat på att de som deltagit lätt ska kunna gå tillbaka i materialet och minnas en lektion som varit givande att utforska. Det finns bara ett yymmdd.

Alla försök att beskriva en lektion med ett enkelt namn är dömda att misslyckas. Eftersom det är funktionens beståndsdelar som avses är kommersiella namn vilseledande. Mer avancerad feldenkraisundervisning omfattar hela självet, hela personan varje gång. Varje lektion blir då en andningslektion, varje lektion adresserar akturen (den biologiska hållningen) osv.

 

 

Tags: ATM SoundCloud

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais