Fallstudier

den . Träffar: 6327

Jag har publicerat två fallstudier. Båda är professionellt översatta till engelska. 

Att beskriva och dokumentera förloppet i en enskild lektion, i funktionell integrering (FI) är inte enkelt.

Den manuella, oftast ordlösa, överförda kommunikationen är komplex.Till detta kommer att författarens utanförperspektiv naturligtvis inte sammanträffar med elevens perspektiv även om det är den informationen som är mest relevant att beskriva. En lektion varar vanligen 45-50 minuter. Vad lektionen inneburit kommer senare när intrycken sätts in i ett mer funktionellt sammanhang. Om det så är under resan hem, dagen därpå, kanske på arbetet eller under någon annan aktivitet utanför själva lektionen. Det är ofta först vid nästa besök som jag får feedback på det jag förmedlat och hur lektionen vi skapat tillsammans har tagits emot och integrerats.

I samband med en fortbildning 1993, när min uppmärksamhet var särskilt fokuserad, skrev jag ner en lektion med en äldre kvinna.

Kvinnan i fråga är min mor Erna Laser (1920-1995). I denna lektion framgår tydligt en av de mer elementära principerna i pedagogiken nämligen att klargöra och stödja benstommens funktion. Det levande skelettet som gör att vi så mästerligt hanterar gravitationens inverkan och ger oss dynamik och oberoende samt möjliggör aktivitet utöver själva överlevnaden i form av kulturutövning och idrott. 

Kropp eller lekamen  [+]PDF 

Ett gemensamt skrivprojekt

Under början på 90-talet samtalade en grupp feldenkraispedagoger utbildade av Yochanan Rywerant i Stockholm I, II & III om hur vi skulle sprida information ut i samhället om feldenkraismetoden.

Detta att benämna utbildningar efter utbildningsstad är kutym inom det internationella feldenkrais.
Jan Grönholm var sedan tidigare van att publicera och sammanfatta tankeidéer och han initierade ett bokprojekt tillsammans med Natur & Kultur. 10 pedagoger deltar och projektet  resulterade i boken Feldenkrais metoden - Att lära sig lära igen. Den publicerades 1996 och är nu slutsåld på förlaget.

Boken innehåller en längre teoretisk del skriven av Jan Grönholm, som även fungerat som redaktör. Därutöver finns 8 olika beskrivningar från pedagoger kring projekt i arbetslivet såväl som fallbeskrivningar samt en personlig redogörelse från en elev. Boken finns på flera bibliotek och kommer förhoppningsvis inom en framtid att publiceras som e - bok. Det innebär att det är ett elektroniskt hemlån som administreras via biblioteken för att man skall kunna läsa boken på sin hemdator.

Jag deltar i boken med ett kapitel; En Upptäcktsresa - lektioner med Anna.

Anna, som i verkligheten heter något annat, tog lektioner under flera års tid och eftersom en av hennes frågor rörde sviterna efter en skada i centrala nervsystemet fann jag det lämpligt att beskriva hennes process som en fallbeskrivning sammanflätat med förklaringar om principer och förhållningssätt i detta lärande. En anledning är att nervskador är mer distinkta och "neutrala" och visar på helheten, somat, och dess dynamik i nervsystemet i relation till rörelse och gravitation och känslor tydligare än frågeställningar angående exempelvis smärta. Under åren som gått har många elever känt igen sig helt eller delvis i Annas resa.

En Upptäcktsresa - lektioner med Anna [+]PDF

Two case studies

In the summer of 1993 I participated in an advanced training with Yochanan Rywerant where we worked on the skeletal support in very refined ways. This lesson was given close to the training and is remembered in minute details by me until today. So I wrote it down.

Body or frame [+]PDF

In 1996, 10 of Yochanan Rywerant's students decided to write a book together in order to promote the Feldenkrais Method in Sweden. I participate with a case study about a woman, Anna.

Anna, who in reality is called something else, took lessons for several years, and since one of her questions concerned the aftermath of an injury to the central nervous system, I found it appropriate to describe her process as a case history intertwined with explanations about the principles and approaches in this learning. One reason is that nerve damage is more distinct and "neutral" and show the whole picture, the soma, and its dynamics in the nervous system in relation to gravity, movements and emotions more clearly than questions concerning, for example pain. Over the years, many students have recognized themselves wholly or partly in Anna's journey.

A path of discovery - Lessons with Anna [+]PDF

 

Om du vill publicera dessa fallstudier vänligen kontakta mig. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
If you would like to publish these case studies, please contact.

Tags: Eva Laser

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais