Ett urval länkar

den . Träffar: 8885

är ett axplock av länkar relevanta för information och en ökad förståelse av feldenkrais

Internationella Feldenkrais Federationen (IFF)
är en koordinerande organisation för flertalet Feldenkrais organisationer runt om i världen. Där finns bland annat en lista på studier, forskning och projekt som genomförts. Härifrån finns självklart ytterligare länkar vidare om du inte använder sökmotorer. [+]Länk 

International Feldenkrais Federation Distribution Center (IFF DC)
är en organsation underställd IFF som har hand om Moshe Feldenkrais arkiv. Allt eftersom publiceras källmaterial men som framgår är det tills vidare reserverat för pedagogoger och pedagoger under utbildning. [+]Länk

Feldy Notebook
är platsen för att hitta, kommentera och dela ATM lektioner. Den är en "open-source", sökbar, sammanlänkade katalog angående Medvetenhet genom rörelse - (ATM) lektioner. Det är en resurs utformad för studenter och lärare. Den är öppen och så även tillgänglig för allmänheten även om denna inte kan bidra aktivt. Eftersom många av FS's elever studerar lektioner både praktiskt och teoretiskt är länkningen på sin plats. [+]Länk

 

"The intelligence of an individual may be measured by the speed with which he orients himself to new situations" 
British neurologist Sir C.S. Sherrington nobelföreläsning 1932.

 

s

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais