Fallet Nora

den . Träffar: 5295

Kroppsmedvetenhet som läkande terapi

Fallet Nora 150x229är M. Feldenkrais´ klassiska studie av arbetet med Nora, en kvinna som drabbats av allvarlig stroke och som förlorat sin neuromuskulära koordinationsförmåga liksom förmågan att läsa och skriva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moshe Feldenkrais använder enkla, rationella och intuitiva behandlingsformer för att hjälpa sin patient att återinlära grundläggande motoriska förmågor. Man kan här observera det grundläggande arbetssättet i Feldenkrais särpräglade insikter vilka kom att sammanfattas under benämningen feldenkraismetoden. Vi får i detalj följa hans beskrivning av den ”trial och error- process” som ledde honom till insikt om vad som krävdes för att hjälpa Nora återskapa sin uppmärksamhet, perception, föreställnings- och uppfattningsförmåga.

Innehåll:
Förord, Inledning, Vem är Nora?, En väg ut ur ett virrvarr, Misstag: En del av inlärningsprocessen, Förbättra kontra bota, Att tala utan ord, Att känna för att förstå, Kärnpunkten, Frågor – och försök att inte besvara dem helt

Tags: Feldenkraisböcker