BookLund

den . Träffar: 6189

finns som namnet antyder i Lund. Feldenkrais i Sverige har mycket att tacka Gunnar Lundin & förlagets utgivning av feldenkraisiana. Länk[+]

Moshe Feldenkrais levde 1904 -1984. Det är drygt trettio år sedan han gick ur tiden och lämnade ett rikt arv efter sig. Böcker och inspelningar; video, bandupptagningar från lektioner och utbildningar samt workshops som nu är överförda till digitala media. De är kända efter platser. De är inte tillgängliga på den öppna marknaden utan omfattas av stränga copyright regler. De ägs av IFF, Internationella Feldenkrais Federationen Länk[+]

Det är ett kapitel för sig.
Men
Böcker finns tillgängliga. 

När Moshe Feldenkrais dog fanns inte Internet och när vi ser tillbaka på de senaste 20 årens utveckling inom området är det inte svårt att inse hur tillgänglig information har blivit. Feldenkraislektioner är tacksamma för det inspelade mediet, både i bild & ljud.Den som surfar runt kan finna mycket av varierande kvalitet. Men den tryckta texten på papper har inte tjänat ut sin roll, läsplattor till trots. Att med händerna bläddra, peka och stryka under i en bok är en annan varseblivning än datorskärm och läsplatta.
Det är naturligt och viktigt att integrera M.F.'s böcker i ett lärande på Feldenkrais Skolan.
Det har ett värde och är en möjlighet att räcka över en bok och säga:
Läs det här och fråga sedan.

Självklart är Moshe Feldenkrais översatt till flera språk och det finns ännu böcker som inte är tillgängliga på svenska. 

Feldenkraiszentrum Chava Shelhav & the feldenkrais library har en omfattande sammanställning med 2 500 titlar.  Länk[+]

Tags: Feldenkraisböcker

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais