Det Starka Jaget

den .

En studie i spontanitet och tvång

Det starka jaget av Moshe FeldenkraisPå engelska The Potent Self. Boken kom ut postumt 1985 även om den skrevs samtidigt som Kroppen och det Mogna Beteendet under en längre vistelse i London under efterkrigstiden.

 

Fallet Nora

den .

Kroppsmedvetenhet som läkande terapi

Fallet Nora 150x229är M. Feldenkrais´ klassiska studie av arbetet med Nora, en kvinna som drabbats av allvarlig stroke och som förlorat sin neuromuskulära koordinationsförmåga liksom förmågan att läsa och skriva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppen och det Mogna Beteendet

den .

en Studie om Ångest, Sexualitet och Lärande

Kroppen och det mogna beteende är det teoretiska bok som kom före feldenkraismetodens slutliga utformningkom ut på svenska 2010 och engelska 1949. Den engelska utgåvan från 2005 har ett förord av Carl Ginsburg. Detta finns med i den svenska boken. Jag har skrivit en kort förord till den svenska utgåvan.[+]PDF

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet Genom Rörelse

den .

eller Awareness Through Movement (ATM)
eller Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

Medvetenhet Genom Rörelse är namnet på grundboken i feldenkraisövningar.

Boken har en annan titel på hebreiska; Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken, Den publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstone ha den som komplement.

 

 

 

 

 

 

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais