Moshe Feldenkrais föreläser i Cern 1981

den . Träffar: 3142

Moshe Feldenkrais kallar denna föreläsning ”Fysik och min metod”.

 

Denna inspelning är en kopia av en kopia som någon har publicerat på molnet. Innehållet är intressant. Jag föreslår alltså lite tålamod med den bristfälliga ljudkvalitén. Moshe Feldenkrais kallar denna föreläsning ”Min metod och fysik”. Det är en kopia av en kopia som någon har publicerat på molnet. Innehållet är intressant. Jag föreslår alltså lite tålamod med den bristfälliga ljudkvalitén.


Om det inte fanns ljus? frågar MF kan du föreställa dig att djur hade ögon? Ljus producerar syn och ögon. Och han fortsätter. Kan du föreställa dig att det inte fanns någon gravitation? Och om det inte fanns varför skulle det då finnas ett skelett? 


Feldenkraismetoden sätter skelettet i centrum vilket innebär ett nytt tänkande för många. Inte att tänka på jag och kroppen, på musklerna och träning utan på skelettet och det centrala nervsystemet i relation till omgivningen där gravitationen är överordnad allting.

Och för att lämna gravitationen krävs träning

snurrigt värre...

Tags: Moshe Feldenkrais

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais