Corollary Discharge & Embodied Cognition

den . Träffar: 7252

Bilden föregår handling

Tre filmer om Baby Liv

 

 

 

Dessa två termer från neuroscience är nödvändiga för att göra sig en uppfattning och förståelse angående varför feldenkrais (och livet) fungerar som det gör. Och var metoden, enligt min mening, hör hemma.


Wikipedia's förklaring angående corollary discharge Länk[+]   

I översättning: "En efference copy eller efferent kopia är en intern kopia av en utströmmande (efferenta), rörelseproducerande signal som genereras av det motoriska systemet i centrala nervsystemet. Den kan ordnas med inåtledande (afferenta) sinnesintryck som är resultatet av agentens rörelse, vilket möjliggör en jämförelse av den verkliga rörelsen med en önskad rörelse, och är samtidigt en avskärmning av varseblivningen från vissa självförvållade effekter av sinnesintryck för att uppnå perceptuell stabilitet. Tillsammans med interna modeller, kan efference kopior göra det möjligt för hjärnan att förutsäga effekterna av en åtgärd."

Detta är en interaktiv modell av hur corollary discharge fungerar Länk[+]

Den visar sex olika exempel. Klicka med pekaren på titeln som lyser upp schemat. Klicka även på script.

1) Fågel flyger förbi - ögat är stationärt

2) Fågel flyger förbi - ögat följer fågeln

3) Scanning av en stationär scen

4) Ljus blixt - ögat rör sig i mörker

5) Vicka på ögongloben

[I detta exemple blir funktionen tydlig. Sätt fingret på ögat från sidan med ögonlocket emellan. Tryck på globen i sidled och märk hur det du ser blir "fel"  och skevt. Detta för att ögat rör sig av en yttre kraft, ditt finger och det inte uppstår ngn corollary discharge som ger en förväntan och rättar till dig i relationen till objektet.]

6) Ögonmuskeln förlamad  - försök att röra ögat

Citat från Acquiring the Feldenkrais profession by Yochanan Rywerant;

19. Corollary discharge and Relative Conjugate Movements

Any voluntary action produced by a person involves not only the downward discharge to the peripheral effectors, but also a simultaneous central discharge from motor to sensory systems, preparing the latter for those changes that will occur as a result of the intended action. The motor systems mean here specifically the programming centers of the CNS.

The sensory systems of the CNS are also those that integrate the afferent impulses coming from the various sensory modalities. This train of impulses coming from the motor to the sensory system is called corollary discharge (or efference copy).

As an example, when I touch myself somewhere (on the knee or on the shoulder), it will not occur to me to ask; who is touching me? or when I am talking, I will not ask ‘who is talking here?, because the corollary discharge is preparing the sensory systems for the consequences of my doings.Moreover, the presence or absence of a corollary discharge would determine whether an action is voluntary or involuntary.

When an action is repeated several times (becoming “habitual”), the repeated (learned) corollary discharge converts anticipated sensory outcome into a part of the pattern. In certain instances, as constituents, habitual patterns might have anticipated limiting outcomes It might be desirable in certain instances (when there is no apparent structural impediment, for example) to “convince” the pupil to give up the restrictive anti-pattern, by using the idea of the “relative conjugate movement”.

For example, it circumvents the limiting anticipation, by changing the moving of a distal part of the body relative to
a stationary proximal part, into moving this proximal part relative to that distal part, which is now fixed. It is changing a habitual pattern (having its anticipations ready) into a non-habitual pattern (devoid of limiting expectations)… “

I svensk översätting från boken Att förvärva feldenkraisyrket av Y.R.

"...19. Corollary discharge och ”relative conjugate movement”

Alla viljemässiga handlingar som produceras av en person innebär inte bara ett nedåtgående utflöde till de perifera effektenheterna, utan också ett samtidigt centralt utflöde från motoriska till sensoriska system, förberedande de senare för de förändringar som kommer att inträffa som ett resultat av den avsedda handlingen. Motorsystemen innebär här specifikt centrala nervsystemets (CNS) programmeringscentra. Centrala nervsystemets sensoriska system är också de som integrerar afferenta impulser som kommer från de olika sensoriska modaliteterna. Detta impulståg som kommer från de motoriska till de sensoriska systemen kallas ’corollary discharge’ (eller efference copy).

Som ett exempel; när jag rör mig själv någonstans (på knät eller på skuldran) kommer det inte att falla mig in att fråga vem som vidrör mig. Eller när jag talar kommer jag inte att fråga ”Vem är det som pratar?” eftersom ’corollary discharge’ systemet förbereder det sensoriska systemen för konsekvenserna av mina förehavanden. Dessutom kommer närvaron eller frånvaron av ’corollary discharge’ avgöra om en handling är avsiktlig eller oavsiktlig.
När en handling upprepas flera gånger (blir till ”vana - habituell”), omvandlar den repeterade (inlärda) ’corollary discharge’ det förväntade sensoriska resultat till en del av mönstret..."

Under menyn Homage to Yochanan Rywerant kan du läsa om hans monograf Corollary discharge the forgotten link; Remarks on the body mind problem  

Monografen finns att köpa på Feldenkrais Skolan. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

YR introducerade mig till Walter J Freeman och hans bok ”How brains make up their minds”.

Boken finns senare refererad till i YR's monograf Corollary Discharge där han skriver på sid 8-9:

”Walter J Freeman refers to the goal-directed actions that the brain constructs; the brain also primes the sensory cortex to select the sensory perceptions that are predicted as the consequences of the impending actions. This is a central process that he calls preafference, which is the basis for what we experience as attention and expectation. The sensory cortices can thus predict how the performed actions might change the relation of our senses to the world. The messages are the above-mentioned corollary discharges. They help us distinguish between changes in the environment and apparent changes that are due to the intentional movements of our bodies. The somato-sensory cortex also receives messages from the muscles and joints, which confirm whether an intended action has been performed. This feedback process, called proprioception (as well as interoception) coming from internal organs, and exteroception, coming from the world, connect brain and body, whereas preafference resides entirely within the brain. Preafference enables us to imagine what things can be like, if or when they come. (pp 44-45)

Preafference precedes feedback by propriocetion and interoception. The corollary dischages convey information about what is to be sought by looking, listening, reaching etc., and the returning afferent discharges convey the current state of the search. When the expected stimulus is there, then we experience it; when it is not, then we imagine it (p 145.)

Freeman puts the emphasis on this preconfiguration involving preafference and sensory recursion, considering this to be the basis of search, perception and intentional action”

While reading Freemans book in 2004 I was overwhelmed by a text capturing what I experience by teaching Feldenkrais. I write to Freeman in order to ask for permission to quote him and he writes back. I publish his note because it is to the point. Science has to be applied. Intelligently. And that is what The Feldenkrais Method is about.

“Berkeley 2004-10-05

---I should tell you, Eva, how much I am touched by your demonstration of the utility of my basic science in bringing relief from distress to patients in need. My training was in medicine, and my aim has always been to bring science to the bedside..."

Nu i mars 2016 finns det plötsligt möjlighet att lyssna direkt till W.J.F. som är en stor och orginell tänkare inom detta område.

Det finns även flera av hans böcker i FS's bibliotek. Nedan några länkar via YouTube & webb

  1. En kort introduktion till ICC 2011 Länk[+]

  2. Föredrag från 2000. Walter Freeman - Action-perception neurodynamics - Part 1 Länk[+] - Part 2 Länk[+]

  3. Artikel från boken Restoring to Cognition the Forgotten Primacy of Action, Intention and Emotion PDF[+]
  4. Walter J. Freeman How brains create knowledge and meaning from fragments of information. October 27, 2011 Länk[+]

  5. Samtal på Sigtunastiftelsen!! HumaNatE - 2013 06 29 Dialogue Walter Freeman and Rainer Carls Länk[+]

En introduktion till Embodied Cognition 

Från corollary discharge via Walter J Freeman är det inte ett långt steg att fördjupa sig i den del av neuroscience som bär namnet embodied coginition. 

Via Brain Science Podcast finns en intervju med Andy Clark kring hans bok Prediction, Action and the Embodied Mind

 "The key idea is that while our brains are constantly predicting sensory input, this is intimately tied to action. Perception is active, not passive, and there is an ongoing loop between perception, attention and action"

Här är podcasten Länk[+] och här är en utskrift i PDF. Det är en klar fördel att följa texten medan man lyssnar. Ginger Campbell har generöst låtiti mig dela den med mina elever PDF[+]

 

Tags: Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais