Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Rullande sallamander

Låt oss göra och låt oss höra

den .

Angående boken medvetenhet genom rörelse

Det hebreiska originalet av boken medvetenhet genom rörelse publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Orginalet har en helt annan titel: 

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

MF's vetenskapliga referenser

den .

Kroppen och Moget Beteende:
en Studie om Ångest, Sexualitet, Gravitation och Lärande

gavs ut på svenska 2010 av BookLund. Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening, ord för ord. Långsamt. Vi sökte balans mellan god svenska och en strävan att vara nära originaltexten.

Jag fick även tillfälle att skriva ett kort svenskt förord Länk[+]

Evidence & feldenkrais

den .

This is an article referring to research about the Feldenkrais Method 

1/ The Effectiveness of the Feldenkrais Method: A Systematic Review of the Evidence
by Susan Hillier and Anthea Worley published 2015 Länk[+]

2/ Changes in neural resting state activity in primary and higher-order motor areas induced by a short sensorimotor intervention based on the Feldenkrais method
by Julius Verrel, Eilat Almagor, Frank Schumann, Ulman Lindenberger, and Simone Kühn published 2015  Länk[+]

3/ International Feldenkrais federation, IFF, is a collector of material with some bias. Länk[+]

Rudolf Magnus & hållningsmekanismer (posture)

den .

Rudolf Magnus (1873 -1927) tysk farmakolog och fysiolog

Artikeln är underbearbetning:

Moshe Feldenkrais refererar till Magnus i förordet till Kropp och det Mogna Beteendet och senare fyra ggr i boken. Det finns fog att orientera sig i Magnus´forskning för en ökad förståelse varför en enda lektion kan förändra elevens hållning så radikalt.

Jag finner en biografi Länk[+] och två artiklar publicerade i Lancet 1925-26 som är upplysande. De finns på en Alexanderlärares hemsida

Physiology of Posture Länk[+]

Jacob Bronowski - Imagine!

den .

Jacob Bronowski (1908 - 1974) - Why science matter -
Mathematician, biologist, science historian, playwright, poet, inventor ...

Moshe Feldenkrais met Jacob Bronowski during the 2nd World War in England.

Often, several times a week, over a period of some years they met and discussed.

Reading and listening to Bronowski helps to understand some of the influences, the philosophy and the theories behind the Feldenkrais Method. MF confided Bronowski as an inspiration in shaping the definition of the biological acture (posture)

Moshe Feldenkrais lectures in Amherst 1981 about this influence Link[+]

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais