Rullande sallamander

Damasio & self comes to mind

den .

Antonio Demasio (1944- ) neurobiolog & neuroforskare verksam i USA

Det finns flera sätt att beskriva ATM & feldenkrais. En av mina favoriter lyder En del av självet utforskar en annan del av självet. Att använda och beskriva  "utforska" i beskrivningen är fördelaktigt.  Dr Feldenkrais kallade sitt institut i Tel Aviv Institute for the inqiure of action. Utifrån detta kallar jag processen Utforskandet av handlingens väsen.

Vi känner även till citatet Know what you are doing and you can do what you want. "Know" i detta sammanhang syftar på att det finns något okänt inom oss, i vårt beteende, som vi kan lära känna, som vi kan utforska.

Jag försöker konsekvent undvika att tala om kropp & själ. I handling är de alltid förenade och jag finner uppdelningen mer kulturell än funktionell. Mycket av det som Dr Feldenkrais skrivit sysslar med mind & matter och han refererar ständigt till forskare som utforskar och beskriver dessa fenomen. Ett alternativ till att använda ordet kropp är att använda självet, self eller person samt rätt och slätt människa. Jag noterar att de sista årtiondena har uttrycket jag & kroppen blivit allt vanligare. Det är kroppen som är hungrig, kroppen som gör ont, kroppen som är trött. Jag är intakt. Utifrån ett feldenkraisperspektiv är det begränsande och hämmar föreställningen kring självbilden i handling.

Feldy Notebook

den .

Feldy Notebook is a knowledge base of Awareness Through Movement® (ATM) lessons that makes it easy to locate the lesson you want, understand the lesson, and find additional resources  relating to the lesson (e.g. audio and video recordings). The new adress is feldynotebook.com Länk[+]

Anat Baniel

den .

Anat Baniel är utbildad feldenkraispedagog och stod metodens upphovsman Moshe Feldenkrais nära.

I en juridisk uppgörelse med det amerikanska feldenkraisförbundet FGNA i slutet på 90-talet fick hon möjlighet att skapa ett eget varumärke, designa sina egna utbildningar och så att säga gå sin egen väg. Varje pedagog sätter sin prägel på sin undervisning men för mig är ABM ett stycke feldenkrais.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais