Terminens tema:

Orientering i tid och rum; hur kan den förbättras för en ökad hållbarhet?

Rullande sallamander

Ask how, Not where (How emotions are made) on YouTube

den .

Lisa Feldman Barett har gjort en YouTube kanal med 9 kortare filmer om sina teorier inom neurovetenskap och emotioner publicerade i boken Ask how, not where på engelska och Så skapas känslor på svenska. 

Bokens hemsida finner du här Länk[+]

Ett smakprov från den svenska utgåvan publicerad oktober 2018: Så skapas känslor hjärnans hemliga liv Länk[+]

Stress - ett biologiskt fenomen

den .

Stress är nödvändig för livet.

Nya rön gör gällande att rädsla för stress gör oss sårbara.
Bättre är att lära och förstå vad stressen har för roll i överlevnadsmekanismen och hur en ökad förståelse ger en ökad hanterbarhet.
Som i allt annat krävs övning - igen och igen

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais