Placebo & Nocebo

den . Träffar: 7187

När jag började min pedagog verksamhet på tidigt 90-tal fick jag en omedelbar feedback från elever om att det var viktigt för dem att jag inte gjorde dem illa!

Precis så uttrycker de sig. Fortfarande. Gång på gång bekräftas samma erfarenhet - "Men du gör så lite!- Du rör mig knappt och så händer så mycket! "Det är inte enkelt att förstå att överföring av information till nervsystemet - som är pedagogikens arbetssätt - inte är en strukturell behandling av muskler & leder. Det krävs inte mycket "kraft & styrka" utan istället en riktad tydlighet från min hand till elevens hjärna som tar emot och responderar på budskapet. Att smärta ska bemötas med obehag gör mig fortfarande upprörd och väcker alltmer nyfikenhet. Kring detta finns gåtor. Varför använder man smärtsamma behandlingar i vården? Varför tillåter människor att andra utsätter en själv för starkt obehag upprepade gånger? Vems är ansvaret? Är det okunnighet, omedvetenhet eller enbart hjälplöshet - från båda sidor?

Det sista decennierna har den svenska sjukgymnastiken utvecklats i riktning mot så kallad vetenskaplig forskning. Naturligt har varit att detta sker med hjälp av behandlingsmetoder som är lätt mätbara och jämförbara. Vårdgivaren söker kostnadseffektivitet som syftar att patienter kan träna själva och inte kräver tid och kvalificerade personal insatser. Detta sammanfaller med en samhällstrend där utbyggnad av gym och en mångfald av träningsformer uppstått. Många sjukgymnasters förhållningssätt till andras smärta delas av andra utövare av dessa strukturella metoder som kiropraktiker och naprapater m.fl. Därmed inte sagt att de inte fungerar för människor som mår ganska bra. För människor som har traumatiska erfarenheter och stressyndrom och även har svårt med gränssättning måste man arbeta på ett annat sätt. Feldenkraismetodens varsamma & intelligenta förhållningssätt representerar för många en märkbar kontrast. Denna insikt ledde till en debattartikel i facktidskriften "Sjukgymnasten" 1998 med rubriken Primum est non nocere - Den första regeln är att inte åstadkomma skada som jag med tidskriftens tillåtelse publicerar igen. (Tidningen har bytt namn till Fysioterapi) PDF[+]

Tags: Debatt

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais