Angående feldenkrais & fysioterapi

den . Träffar: 7832

Feldenkrais är inte fysioterapi men fysioterapeuter lär ut feldenkrais

När jag öppnade denna sida i juni 2013 var det med anledning av en information från dåvarande Sjukgymnastförbundet LSR angående namnbyte från sjukgymnast till fysioterapeut Länk[+]. Förbundet har sedan dess bytt namn till Fysioterapeuterna och långsamt sprider sig namnbytet i det svenska samhället. Själv har jag utnyttjat förmånen att behålla min gamla yrkestitel som jag anser vara en inarbetad del av mitt varumärke.

Ett av skälen till namnbytet uppgavs i ett pressmeddelande vara att "titeln fysioterapeut är inte skyddad i svensk lag och används i dag av alltifrån legitimerade sjukgymnaster till icke-legitimerade, vilket skapar förvirring och risk för felbehandling."

Jag reagerade på att LSR anväde risk för felbehandling som motiv. Alltsedan starten 1991 kommer en jämn ström elever till min rehabilitering, elever som tidigare fått behandling av leg fysioterapeuter/leg.sjukgymnaster. Många har gått från vårdgivare till vårdgivare.  Jag anser dessa patienter vara felbehandlade. Och inte minst, de anser själva att de är felbehandlade och inte hjälpta i den frågeställning som gjort att det sökt vård. Det finns ett dilemma var & när fysioterapin sätter gräns för insatsen - om det är antal gånger eller om det är valet av åtgärd, dvs vad hur man bedömer att behandlingen ska ske.

Pressansvarige på LSR, Peter Karlsson, förtydligade på direkt fråga att andemeningen skulle vara patientsäkerhet. Vad patientsäkerhet innebär mer direkt för fysioterapiyrket är inte helt självklart trots lagtext Länk[+] Jag har inte funnit något vägledande dokument utarbetat av Fysioterapeuterna till dags datum (se huvudrubriken ovan). Kanske har jag inte letat på rätt ställe. Vårdförbundet har en Länk[+] och dokumentet ger en generell innebörd men om detta ska vara motivet bör förvirringen analyseras tydligare.

För förvirring är det eftersom alternativ & komplementär medicinska utövare arbetar med de problemområden som fysioterapeuter anger som sina specialområden.

Artiklarna under denna meny redovisar mina bidrag i dynamiken fysioterapi / feldenkrais i olika fora.

 

Tags: Debatt

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais