Neurovetenskap - neuroscience

Är en sammanfattande titel med artiklar med innehåll och inriktningar som sammanfaller med feldenkraispedagogikens teoribild:

 

Stress - ett biologiskt fenomen

Stress är nödvändig för livet.

Nya rön gör gällande att rädsla för stress gör oss sårbara.
Bättre är att lära och förstå vad stressen har för roll i överlevnadsmekanismen och hur en ökad förståelse ger en ökad hanterbarhet.
Som i allt annat krävs övning - igen och igen