BookLund

finns som namnet antyder i Lund. Feldenkrais i Sverige har mycket att tacka Gunnar Lundin & förlagets utgivning av feldenkraisiana. Länk[+]

Det Starka Jaget

En studie i spontanitet och tvång

Det starka jaget av Moshe FeldenkraisPå engelska The Potent Self. Boken kom ut postumt 1985 även om den skrevs samtidigt som Kroppen och det Mogna Beteendet under en längre vistelse i London under efterkrigstiden.

 

Fallet Nora

Kroppsmedvetenhet som läkande terapi

Fallet Nora 150x229är M. Feldenkrais´ klassiska studie av arbetet med Nora, en kvinna som drabbats av allvarlig stroke och som förlorat sin neuromuskulära koordinationsförmåga liksom förmågan att läsa och skriva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättring av förmågan - En teori som kan omsättas i praktiken

Denna artikel berör de nyöversättningar jag gjorde våren 2016 från det hebreiska originalet av boken Medvetenhet genom Rörelse.

Rubriken på artikeln är bokens namn. (שכלול היכולת הלכה למעשה) Artikeln kommer att fyllas på allt eftersom jag får färdigt material. Som läsare uppmanas du att även läsa den engelsak översättningen. Då har du tre olika texter att jämföra och hitta din egen förståelse. Minns att det är i praktiken som klarheten finns.

I varje lektion finns en inledning och i flera även ett kort avsnitt i kursiv stil som är en form av essens av lektionen.

Kommentarer kring ATM - boken

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

är det hebreiska originalets namn av boken medvetenhet genom rörelse och publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Den svenska utgåvan är översatt från engelska.

Kroppen och det Mogna Beteendet

en Studie om Ångest, Sexualitet och Lärande

Kroppen och det mogna beteende är det teoretiska bok som kom före feldenkraismetodens slutliga utformningkom ut på svenska 2010 och engelska 1949. Den engelska utgåvan från 2005 har ett förord av Carl Ginsburg. Detta finns med i den svenska boken. Jag har skrivit en kort förord till den svenska utgåvan.[+]PDF

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet Genom Rörelse

eller Awareness Through Movement (ATM)
eller Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

Medvetenhet Genom Rörelse är namnet på grundboken i feldenkraisövningar.

Boken har en annan titel på hebreiska; Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken, Den publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstone ha den som komplement.

 

 

 

 

 

 

 

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre

Thinking and doing inspirerad av Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]