Ask how, Not where (How emotions are made) on YouTube

Lisa Feldman Barett har gjort en YouTube kanal med 9 kortare filmer om sina teorier inom neurovetenskap och emotioner publicerade i boken Ask how, not where på engelska och Så skapas känslor på svenska. 

Bokens hemsida finner du här Länk[+]

Ett smakprov från den svenska utgåvan publicerad oktober 2018: Så skapas känslor hjärnans hemliga liv Länk[+]

Introception

How Do you feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self 

är en intressant bok och du finner en länk till Ginger Campbells intervju med Dr Bud Craig på Brain Science Podcast. Länk[+]. vad som redovisas ger en fördjupad förståelse för den biologiska människan med det menar jag det självklara i att kropp & själ är en och att alla system, mekanismer och företeelser syftar till - överlevnad och reproduktion. För att få ut det mesta av en feldenkrasiprocess behöver många elever koplettera den religösa synen på känslor med en mer neurovetenskaplig syn. Mer om detta vid tillfälle

MF's vetenskapliga referenser

Kroppen och Moget Beteende:
en Studie om Ångest, Sexualitet, Gravitation och Lärande

gavs ut på svenska 2010 av BookLund. Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening, ord för ord. Långsamt. Vi sökte balans mellan god svenska och en strävan att vara nära originaltexten.

Jag fick även tillfälle att skriva ett kort svenskt förord Länk[+]

Stephan Porges & Polyvagal theory

Den polyvagala teorin hör ihop med somatik-paradigmet. (somatics)

(OBS! ordet psyko - är medvetet struket -
det är överflödigt i ett synsätt där funktion & neurovetenskap är A & O)

Vad innebär feldenkrais?

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

inspirerat från ett utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv alltifrån födelsen via koltåren till könsmognad och längre.  Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i rörelse.

Det är sensoriskt, varseblivning.
Det är kognitivt, ett tänkande mer än ett pratande.
Det är emotionellt och berör affekter.
Men framförallt är det fysiskt, att vara i rörelse i rummet, det spatiala (space). Att orientera sig, att finna timing och att röra sig.