Begrepp inom feldenkrais

Varje metod och varje profession har sina definitioner, sin vokabulär, sina förklaringsmodeller och sitt tankekollektiv.

En del av dem är generella, andra specifika för just metoden eller professionen i fråga. Lärandet och utforskandet med hjälp av feldenkrais blir effektivare om förståelsen av tankegångarna som ligger till grund för idéerna är större. Min avsikt med denna undermeny är att göra denna aspekt mer lättillgänglig med artiklar representerande vad jag kallar begrepp.

Fem grundläggande linjer

En streckgubbe är en förenklad bild av en verklig eller fantasi person ritad endimensionellt (utan utbredning i rummet) förutom det runda huvudet som är tvådimensionellt.

Det räcker med fem linjer för att vi ska uppfatta figuren. Ibland fäster armarna och benen direkt på bållinjen, ibland ritas skuldror och bäcken ut. Är armarna krokiga uppfattar vi armarna som böjda, om benlinjerna krokas uppfattar vi knän. Händer och fötter är ibland utritade men är inte nödvändiga för grundförståelsen av figuren. Inte ens huvudet behövs.

Etrusk frontal för yoomla

Människan som subjekt

Lena Lervik 02.JPG
Av Boberger. Photo: Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY 3.0, Länk

En berättelse om något vi glömt skulptör Lena Lervik. 

(Jag har suttit modell för kvinnan till höger, en gång för länge sedan.)

 

Att lära med feldenkrais innebär för det stora flertalet människor först och främst att byta tankemönster om sig själva, om människan

Det är inte en överdrift att säga att feldenkraistänket innebär ett paradigmskifte. Feldenkraispedagogiken hör hemma inom den filosofiska gren som ser människan som subjekt. Det låter kanske inte så märkvärdigt men det innebär hela människan, även kroppen. Språkligt går det att säga "jag och kroppen" men inte i handling, inte under lektionstid.

Jag uppfattar inte att dikotomin , uppdelningen av människan i två delar, minskar i samhället som sådant. Inom delar av vetenskapen ja men inte i den kulturella sfären.

Läs mer i Jan Grönholms första kapitel Presentation och bakgrund av feldenkraismetoden i boken Feldenkraismetoden Att lära sig lära -igen; Det nödvändiga nytänkandet PDF[+]

Eller i min blogg Svårigheten att ändra tankemönster

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre

Thinking and doing inspirerad av Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]