Två & tre dimensionell perception (varseblivning) - några experiment