Tänk kring konstruerade emotioner

Lisa Barett Feldman utmanar den gängse synen på psykologi, affekter och emotioner.

Lär mer  via denna Länk[+]

Så skapas känslor är den svenska titeln på LBF's bok publicerad oktober 2018 Länk[+]

Spotify

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2014

den . Träffar: 9013

 28 lektioner är publicerade varav 5 stycken är längre, inspelade en helg med paus

1) 140109 Position: Rygg & magläge Tema: Alexander Yanai # 172 Hindra andningen Länk[+]

Lektionen är en tolkning av en lektion av Dr. Feldenkrais från hans 30-åriga undervisning på Alexander Yanaigatan i Tel Aviv. Lektionen är inspelad i dialog med vana utövare. Utforskandet är personligt och en del elever får en stor förändring av sitt sätt att andas efter bara en lektion. För andra är den en pusselbit i ett längre utforskande. Insikterna från en lektion som denna är användbar i alla lektioner  - och i livet som sådant.

2) 140111 Position: Varierande Tema: Introduktion till stående (övning I) samt AY # 172 Hindra andningen. (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. Flera nya elever allmän orientering första halvtimmen. Efter paus liknande lektion som 9/1.

3) 140116 Position: Ryggläge Tema: AY# 380 trampdynor och svängning Länk[+]

Tre lektioner med liknade tema som tydligt visar på hur neuroplasticitet används i feldenkraislektioner. Komplexiteten byggs på allteftersom.

4) 140123 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY# 381 högra & vänstra trampdynorna. Länk[+]

5) 140130 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY # 382 fortsättning trampdynorna. Länk[+]

6) 140206 Position: Alternerande sidlägen Tema: AY # 383 trampdynor med böjt knä Länk[+]

7) 140201Position: Alternerande sidlägen Tema:  trampdynor och svängningar (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. variation på AY#380, 381 & 382

8) 140218 Position: Ryggläge Tema: Variation på lektion 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

Med övning 3 syftas lektion i boken Medvetenhet Genom Rörelse av M.Feldenkrais. Mer information om innehållet övningarna i den finner du här Länk[+]

9) 140222 Position: Magläge Tema: Variation på lektion 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

10) 140227 Position: Rygg & magläge Tema: Variation på övning 3 Några elementära egenskaper hos rörelser (dubbel) Länk[+]

Detta är en lördagslektion med paus. Den tar upp de två föregående veckolektionerna dvs. 12 & 18/2

11) 140306 Position: Magläge Tema: Variation på övning 3 Några elementära egenskaper hos rörelser Länk[+]

12) 140313 Position: Rygg & sidlägen Tema: Armarna över huvudet Länk[+]

13) 140315 Position Rörligt ryggläge Tema: Armarna utsträckta mot rummet Länk[+]

14) 140320 Position: Rörligt ryggläge   Tema: AY# 128 benet på andra sidan rulla & lyft huvudet Länk[+]

15) 140327 Position: Ryggläge Tema: Variation på klocklektion, lektion 6 i gröna boken, AY# 77 Länk[+]

16) 140403 Position: Ryggläge Tema: Knutar i grenen AY # 346 (Utpräglad visualiseringslektion) Länk[+]

17) 140408 Position: Ryggläge & fyrfota Tema: Flera urtavlor i bålen Länk[+]

18) 140424 Position: Sittande på stol före & efter annars ryggläge samt fyrfota Tema: Sträckning i länd - böjning i höft Länk[+]

19) 140426 Position: Sittande på stol före & efter annars ryggläge samt fyrfota Tema Sträckning i länd - böjning i höft Länk[+]

20) 140506 Position:Stående Tema: Utforskande av att stå & att gå nr 1 Länk[+]

21) 140508 Position:Stående Tema: Utforskande av att stå & att gå nr 2 Länk[+]

22) 140515 Tema: Lektion kring balans på ett ben Länk[+]

23) 140521 Position: Sidläge (Ena sidan som föreställning i fantasin) Tema: att stå på ett ben Länk[+]

24) 140604 Position: Sidsittande Tema: Variation på lektion 10 i ATMboken; Ögonen organiserar kroppsrörelserna Länk[+]

25) 140605 Position: Ryggläge & fyrfota Tema: Utforskande av käke, tänder & tunga Länk[+]

26) 140611 Position: Ryggläge Tema: Variation På lektion 5 i ATMboken ; Koordinering Av Böj- Och Sträckmusklerna Länk[+]

27) 140612 Position: Varierande Tema: variation på lektion 10 i ATMboken; ögonen organiserar kroppsrörelserna. Länk[+]

28) 140619 Position:Ryggläge Tema: övertäckta ögon AY # 10 Länk[+]

Tags: ATM SoundCloud Spotify iTunes

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais