Perspektiv 40 år; båda riktningarna

den . Träffar: 7689

Ett anförande på seniorträff för sjukgymnaster/fysioterapeuter

Jag blev inbjuden av LSR´s ordförande Stefan Jutterdal att hålla ett anförande på förbundets seniorträff 16/9 2013. Det är nästan på dagen två år sedan jag formulerade mig inför åhörande sjukgymnaster förra gången. Närvarande var ca 20 pensionerade erfarna kollegor samt Stefan Jutterdal, förbundsdirektör Mats Einerfors samt FoUchef Birgit Rösblad.

Anledningen till min inbjudan var ett twitterutbyte i samband med anställningen av förbundets första socialpolitiska strateg. Det var en värdefull eftermiddag och jag fick bra respons på det jag framförde av några av kollegorna. Det finns fler som är intresserade av en hög klinisk nivå i relation till en ökad akademisering & förtunning av hantverket.

Jag blev presenterad med Anders Ottosons nyutkomna bok Gymnastik som medicin, en svensk exportsuccè Länk[+]

Det är en intressant timing eftersom den berör sjukgymnastikens tidiga historia med början i Ling och jag hänför till honom i anförandet. I avslutningen skriver jag en första formulering kring vad jag vill se hända inför år 2053. Jag hoppas kunna gå vidare från denna approximation de närmsta åren.

Jag har gjort en sammanställning av mitt anförande och de referenser jag hänförde till. PDF[+]


I denna PDF är Silversvärds bok inkluderad men den kanske inte kommer med i din nedladdning.

"...1836 publicerade Ling en bok, Reglemente för bajonettfäktning. Jag har funnit ”Handbok för undervisning i sabelfäktning till fot” från 1868 utarbetad av Silversvärd, lärare vid Sjukgymnastiska Central Institutet i pdf [se bifogat dokument]
Utifrån min definition av hållning som något biologiskt, dynamiskt som främjar överlevnad är det instruktiv självklar läsning. Att vinna ett slag med sabel kräver mer än den gängse definitionen av den idealiska hållningen . Det kräver förmåga att röra sig, föra sig, förflytta sig. Hantera gravitationen. Använda båda armarna likvärdigt. Det kräver närvaro. Det kräver självbevarelsedrift, det kräver förmåga att undvika dumdristighet = självdestruktivitet. Det kräver snabb återhämtning, även emotionellt..." PDF[+]

Min avslutning:


"...Jag säger:
Allt levande mänskligt är rörelse.
All levande aktivitet är fysisk och energikrävande.

Jag vill utmana framtiden och formulerar ett första utkast;

Utifrån ett modernt vetenskapligt resonemang är en definition på det varumärksskyddade fysioterapiyrket som någon form av specialist på rörelse otillräcklig och vilseledande. Det är för enkelt, reducerande och ovetenskapligt att marknadsföra kåren som rörelseexperter. Jag önskar se en riktning av något mer & fördjupat inför de kommande 40 åren.

Sverige står inför ett enormt framtida rehabiliteringsbehov. Eller ska jag säga habiliteringsbehov. Alltför många människor har redan idag svårt att sitta och svårt att stå still. Ögonen får sitt med fånar & paddor och de tappar bokstavligen huvudet. Det är en depressiv hållning utan skäl till verklig depression. Det är inte alls en fråga om träning och muskelarbete. Det ligger i självbilden och medvetenheten. Jag tror att trenden är att de blir fler.

Jag är glad att ha fått delta under eftermiddagen och hoppas att jag rört om lite. Vi behöver se bakåt för att se framåt. Våga ställa de obekväma frågorna..."

 

Tags: Debatt

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais