Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer

Läs & sevärt

konstruerade emotioner

är namnet på Professor Lisa Felman Benetts omvälvande teori inom psykologin. Med stöd i evidens och neurovetenskaplig forskning utmanar hon den gängse synen på psykologi och emotioner. Hennes bok kommer på svenska i höst. Hon besökte KI i mars och använder YouTube för att göra ett svårt ämne mer tillgängligt 

Ask How not Where (How emotions are made) Länk[+]

Hur förhåller du dig till gravitationen?

är temat för vårens ATM undervisning.

Inte för att frågan är ny utan mer för att den behöver diskuteras och utforskas. Som en utgångspunkt finns några artiklar här på hemsidan. Länk [+]

 

Aktuellt

Behöver du rehabilitering för att återkomma till en mer funktionell hållning och inte minst till arbete?

Arbetsförmågan är knuten till hållningen, dvs förmågan att sitta, stå & gå.

Eller är det i grunden en försenad habilitering du behöver, det vill säga något du inte fått med dig redan som barn? 

Eller fattas det något för att du ska klara dig hemma som äldre och du är redo för uppmärksamhet & övning?

Det är inte helt lätt att i text beskriva vad feldenkrais går ut på och ett orienterande samtal kan komplettera det du läser om här. Hör av dig via e-post, SMS eller telefon. Kontaktinformation finner du här; Länk [+]

Rehabkoncept: PDF[+]

Rehabiliteringsverksamheten är ansluten till landstinget och högkostnadskort & frikort gäller. Länk[+] Jag tar även emot elever från andra landsting.

ATM undervisning i grupp Länk[+]

Feldenkrais i grupp räknas in under personalförmånen friskvård Se PDF[+]

Feldenkrais Skolan på Facebook  Facebook används för löpande kontakt. Du finner information och material för att stimulera din process.

Webbsidan växer och förnyas ständigt. Den är ett myller av information & kunskap om feldenkrais

Jag vågar påstå att det är en av de mer omfattande informationssidorna om feldenkrais i Sverige. Det får jag mig berättat. För att du ska få ut så mycket av sidan förelår jag att du använder sajtkartan. Där syns hela trädet och det finns länkar direkt.

Meta lärande - artiklar som belyser det teoretiska bygget av feldenkraismetoden.

Undermenyn  Fördjupning & fortbildning skapades i första hand för fortbildning av feldenkraispedagoger. Med tiden har artiklarna fyllts på och vänder sig till var och en som vill förstå mer om teori & vetenskapliga influenser kring feldenkraismetoden som sådan. 

Barnen har lärt sig...