Svenska ATM podden

Få fri tillgång till feldenkraisATM@evalaser

Öva när det passar!

Nya lektioner varje vecka under terminerna

Instruktioner hur du kan välja en intressant ATM lektion

Sex månaders prenumeration kostar 1 000 kr

ATM via Zoom

ATM på ditt eget golv

Onsdagar 18.00 - 19.00 torsdagar 9.00 - 10.00

Inspelningar av lektioner publiceras på svenska ATM podden

Söker du rehab för ett aktivare liv?

Ta gärna kontakt på SMS eller e-post - men skriv inte personliga uppgifter mer än namn och telefonnummer.

Ring på telefon 08 655 05 40 eller 070 655 04 70. Jag ringer tillbaka vid första tillfälle om du inte når mig. Eller skriv en e post om att du vill bli kontaktad. 

Det är en fördel att redan nu börja öva i hemmiljö. Se knapp nedan

 

 

I boken Medvetenhet genom Rörelse - Förbättra Förmågan; En teori som kan omsättas i praktiken skriver Moshe Feldenkrais följande i övning 1 från bokens andra del:

(Boken innehåller 12 lektioner eller övningar med olika moment och sekvenser som alla representerar olika aspekter av den biologiska hållningen)

"Och nu till den väsentliga grundsatsen, den dynamiska länken mellan att sitta och att stå.

Människor upplever vanligen passagen från sittande till stående i någon mån som en kraftansträngning och de förbereder sig för denna ansträngning utan att veta om det. De anstränger nackmusklerna från ryggsidan, något som får huvudet att böja sig bakåt och hakan framåt. Denna överflödiga ansträngning kommer från en immunisering av bröstkorgen som förberedelse till en ansträngning i benen (som även den är överflödig), huvudsakligen i musklerna som sträcker knäna.

Alla dessa rörelser visar på avsikten att resa sig genom att huvudets rörelseenergi drar med sig hela bäckenets tyngd. Utifrån det viljemässiga kommandot och det gamla reflexmässiga kommandot, som vi har kallat det, är störningen sådan att man skjuter ifrån golvet med benen innan tyngdpunkten befinner sig ovanför fötterna. I det gamla systemet finns det en impuls att räta ut benen när tyngdpunkten befinner sig ovanför fötterna och denna upprätning upplever vi inte alls som ansträngande.

Det avsiktliga frånskjutet med benen görs vanligen för tidigt, innan den reflexmässiga stimulusen når sin höjdpunkt, och eftersom den viljemässiga avsikten avgjorts en gång för alla med en långsam rörelse, omöjliggör den för det gamla kommandot förmågan att utföra rörelsen organiskt och effektivt. Medvetenheten behöver uppfatta det organiska kravet. Denna urskiljning kallar jag ”självkännedom”.
Störningen som skapas är så här: det för tidiga frånskjutet av benen för att sträcka dem fixerar bäckenet på stället eller skjuter till och med dess övre del lite bakåt och uppresningen sker med bukmusklerna som drar med sig huvudet framåt och nedåt. Eftersom denna rörelseenergi inte är tillräcklig att lyfta bäckenets tyngd för att komma upp på de två benen (som inte är redo att bli kortare och böja knäna) – återgår kroppen till sittande. Det är möjligt att se denna störning hos åldringar eller de mycket svaga, som inte har kraft nog att övervinna de överflödiga ansträngningarna som tidigare beskrivits utöver det huvudsakliga arbetet som de behöver göra simultant. Ett förhållandevis litet arbete som är inom förmågans gräns, även för gamla och svaga." 

Utifrån MF's tänkande representerar ståendet den minsta gemensamma nämnaren av den biologiska hållningen. 

 

 

Tags: Biologisk hållning Gravitationen Begrepp

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (page xi)

Fysikens lagar

Det finns inget rum som ”innehåller” världen och
det finns ingen tid ”i vilken” händelser inträffar.

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen.

fysik år 2020 

Att veta vad man kan veta!

To be a subject is to be in the mode of being aware of oneself.

Edmund Husserl

 

 

 

 

Om Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan bedriver undervisande verksamhet på flera nivåer inom feldenkraispedagogiken. Skola har flera betydelser. En skola är en fysisk plats där elever får undervisning och utbildning under handledning av lärare eller pedagoger. Men skola kan också betyda ett lärosystem, ett gemensamt sätt att tänka eller ett systematiserat material. 

läs mer

Om Somatik

Ordet härstammar från det grekiska ordet soma Σώμα. Utifrån ett större sammanhang och ett uttalat feldenkrais perspektiv betyder det den levande kroppen i sin helhet. Somatik så som jag använder ordet omsluter människan, sapiens som subjekt, levande och kännande utan att utesluta men väl att inkludera.

läs mer

Om Eva Laser

Sedan 1975 är jag verksam som legitimerad sjukgymnast, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. Sammanräknat från min första utbildnings början är det ett yrkesliv som spänner över dryga 45 år.

läs mer