Vad är ATMfeldenkrais@evalaser?

den .

På molnet SoundCloud publicerar jag regelbundet lektioner från undervisningen i grupp på Feldenkrais Skolan under namnet ATMfeldenkrais at evalaser. @evalaser är för övrigt mitt twitterkonto.

Det innebär att ATM delen av min undervisning är öppen, offentlig & tillgänglig. 

Sedan 1991 undervisar jag flera ATM grupper i veckan. Under flera år har jag spelat in dessa lektioner. Från och med hösten 2013 publicerar jag i snitt en lektion i veckan på SoundCloud och det är nu möjligt att följa 9 terminers lektioner och processer. Tillgängligheten har ökat och även människor som jag aldrig varit i kontakt med utforskar mina lektioner. Det går även att streama mina podcasts via  iTunes.
Denna undersida är tillägnad den verksamheten.

Förberedelser för att öva hemma

den .

Den inspelade lektionen börjar med en kort introduktion.

Jag föreslår att du lyssnar på den redan där du kommer att utföra lektionen det vill säga liggande på golvet på en bekväm och varm plats. Du kan använda en matta eller filt som underlag. Jag använder ullmattor 1 meter x 2 meter.

Sammanställning av publicerade ATMlektioner på SoundCloud

den .

Här är en sammanställning i PDF format publicerad 171219 PDF[+]  

Hösterminen 2017 redovisas här. Övergripande tema självbilder och kroppsscheman

Länken till lektionen på SoundCloud finner du under respektive termin se sidomenyerna.

Du kan även använda sökfunktionen upp till höger på sidan. Sök efter önskat tema eller position och använd ATM i sökningen för komma rätt.

Ett urval inspelade ATM lektioner

den .

Är du nyfiken på feldenkrais?

ATM lektioner är lättare att tillgodogöra sig med guidning via lyssnande än att läsa instruktioner. I denna artikel har jag gjort ett urval lektioner från de 145 som finns tillgängliga från min live-undervisning.

ATMfeldenkrais@evalaser vårterminen 2017

den .

Vårterminens övergripande tema är kontroll eller styrning

Terminens lektioner inleds med ett fokus på andningsfunktion. 
En ökad förståelse för anatomi & fysiologi underlättar.

Här är en Länk[+] om hur gasutbytet sker och bland annat att vänster lunga är mindre än den högra lungan. 

Du ser att det finns många filmer på YouTube!

ATMfeldenkrais@evalaser höstterminen 2017

den .

Höstterminens övergripande tema är självbilder och kroppsscheman:

"Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.

Dessa förändringar är de som kräver skillnader i en viss handling när den utförs av var och en (t.ex. skillnader i handstil, i uttal osv.) " M.F 1967

Know thyself

"How can one know oneself?
By learning to act not as one should, but as one does." 

— Moshe Feldenkrais, Elusive Obvious (pg xi)

Scanning

"...I do not tell you what it is intentionally, so you can become accustomed to listening to your body. Then, you can find the thing by yourself; otherwise there isn't any value to it. The value is that you begin to perceive something is changing in your body. You begin to perceive that if you move like this -- something changes, and if you move in another way -- something else changes. Understanding that changes the relationship between the pains of your body and your feelings; it also reorganizes one in relation to the other. That has value..."

Moshe Feldenkrais