A Reflektioner

den .

Mellan år 2005 - 2011 publicerade jag nyhetsbrev i form av reflektioner.

En del av dem är omtyckta, informativa och används fortfarande i undervisningen på Feldenkrais Skolan.  Det finns alltså anledning att göra dessa reflektioner tillgängliga även på hemsidan. De publiceras här i bokstavsordning i sin urspungsform.

I samband med pubiceringen av min tredje webbsidedesign november -12 avsåg jag att övergå till att skriva i bloggform. Jag trodde det skulle ske senare under våren -13. Det blir istället under våren - 16, elva år efter min första reflektion Tid och mått. Fördröjningen skyller jag bland annat på att jag ägnat mycket tid åt Feldenkrais Skolan på Facebook och mitt Twitterkonto.

Att göra det otänkbara...

den .

tänkbart, det tänkbara möjligt och det möjliga vardagligt. (Nikes triumf)

Bilden föregår handling eller föreställningen om vad & hur något ska ske föregår skeendet. Den komplexa självbilden ligger till grund för handlingsbilden. På engelska image of action eller image of achievement. I Nikes triumf beskriver jag ett mycket konkret exempel på hur det går att förändra självbilden.

Homo Vagus & Homo Sedens

den .

Den rastlösa människan & den sittande människan

Människor som kommer för medicinsk rehabilitering har ofta någon allmänbeskrivande diagnos i sällskap. Exempel på detta kan vara ont i ryggen & nacken eller ischias som betyder att det finns en retning på den långa bakre bennerven. Det finns även en nerv som heter vagus.

Insikt & urskillning

den .

Det är ofta i samtal och dialog som vi blir varse.

I många reflektioner använder jag händelser från min mottagning som inspiration. jag finner det ett bra sätt att belysa både feldenkraismetoden samt dess förankring i speciell neurovetenskap men även ur ett vidare perspektiv.

Insikt och urskillning är synonymt med medvetenhet, awareness.

blommor

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais